Sluta (s)kryt om Sluta skjut

Socialdemokraterna är pressade i kriminalpolitiken, som väntas bli en av de stora frågorna i valet nästa höst.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Inrikesminister Mikael Damberg (S) lyfter gärna framgångarna i det S-styrda Malmö så fort tillfälle ges. Men bilden behöver nyanseras.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Regeringen verkar vilja göra S-styrda Malmö till ett skyltfönster för den egna kriminalpolitiken. Men sådant partipolitiskt spinn har Sverige inte råd med.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I förra veckan var inrikesminister Mikael Damberg (S) på plats i Malmö. Efter besöket twittrade Socialdemokraterna entusiastiskt: ”I S-ledda Malmö har skjutningarna minskat med 70 procent de senaste åren. Vi vill att metoden Sluta Skjut sprids till fler kommuner i landet.”

Det var långt ifrån första gången som S-ministrarna i justitiedepartementet åkte till Malmö för att ge uppmärksamhet åt vändningen i ”Sveriges Chicago”. Och det är lätt att förstå med tanke på hur ont det är om goda nyheter på andra håll i landet, inte minst i huvudstaden där dödsskjutningarna slår rekord.

Men framgångarna i Malmö behöver sättas i perspektiv; det gäller inte minst det hajpade projektet Sluta skjut. Till att börja med har skjutningarna i Malmö minskat från en extremt hög nivå som låg tre gånger över den i andra städer. Enligt kriminologen Manne Gerell har Malmö nu kommit ner i nivå med Stockholms län sett till skjutningar per capita.

Vad som förklarar nedgången är dessutom oklart. En utvärdering av Sluta skjut som har gjorts vid Malmö universitet pekar på att metoden har fungerat lovande i flera amerikanska städer. För Malmös del går det dock inte att dra några säkra slutsatser.

Bland annat konstaterar forskarna att minskningen i antalet skjutningar inleddes redan innan Sluta skjut drogs i gång. Det finns dessutom andra faktorer som kan ha påverkat förloppet, exempelvis den nationella kraftsamlingen Rimfrost som inledningsvis hade stort fokus på just Malmö.

Ytterligare en faktor som forskarna lyfter fram är att skjutningarna under den studerade perioden faktiskt minskade ännu mer i en annan svensk storstad: I Göteborg gick de ner med 31 procent jämfört med 19 procent för Malmö – utan Sluta skjut-projektet. Först denna höst har Göteborg bestämt sig för att ansluta till projektet.

Det S-styrda Malmö ska göras till symbol för en framgångsrik kriminalpolitik med både hjärna och hjärta.

Vilka slutsatser ska man då dra av detta? Även om mycket talar för att Sluta skjut har bidragit positivt i Malmö borde regeringen akta sig för att surra sig fast sig vid just detta projekt. Det finns mycket annat att lägga fokus på, som att fler poliser måste patrullera i de utsatta områdena. Eller att unga förövare borde möta tuffare konsekvenser av sin kriminalitet.

Intrycket är att S nu tycker sig ha identifierat en fråga som passar partiet som hand i handske inför den stundande valrörelsen. Det S-styrda Malmö ska göras till symbol för en framgångsrik kriminalpolitik med både hjärna och hjärta.

Därför vill Morgan Johansson (S) inte längre höra talas om det nationella avhopparprogram som utlovades i 34-punktsprogrammet och som många mindre kommuner efterlyser. Inget får ta ljuset från Malmö.

Sådant valtaktiserande har Sverige inte råd med i det synnerligen allvarliga läge som råder.