Sluta bluffa om försvaret, Hultqvist

Försvarsminister Peter Hultqvist, S.
Foto: Sven Lindwall

Försvarsminister Peter Hultqvist skryter med att försvaret har fått mer pengar.

Det är en verbal Potemkinkuliss.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Följande lumparhistoria är tyvärr sann:

Under ubåtsjakten hösten 2015 fick svenska folket insyn i försvarets tragikomiska tillstånd. Folket blev plötsligt upplyst om att Sverige saknar ubåtsjakthelikoptrar! Trots att de beställda helikoptrarna inte har synts i skyn hade man sålt de gamla.

När Marinen tränar ubåtsjakt förfogar man inte över någon miniubåt att jaga. Strax före kriget i Ukraina avvecklades miniubåten Spiggen, påminner Expressens försvarskrönikör Carl Bergkvist.

Marinen hyrde därför in en miniubåt från ett företag som fakturerade blygsamma 20 000 kronor för en sexdagarsövning. Till vårövningen erbjöd företaget en hyreskostnad som motsvarar timnotan för att åka RIB-båt vid någon kickoff.

Det hade Försvarsmakten inte råd med. Det är som om landslagskaptenen Zlatan skulle säga: "Okej, grabbar vi får köra träningen utan boll. Fotbollförbundet måste spara!"


Akuta penningproblem finns det gott om i försvarets historia. I en orolig omvärld 1912 - med försvarsneddragningar - lyckades Pansarbåtsföreningen samla in privata pengar till pansarbåten HMS Sverige. I dagens penningvärde kostade den 370 miljoner kronor att bygga.

Är det inte läge att bilda Miniubåtsföreningen?


Vad gäller ubåtar har försvaret dessutom inte budgeterat korrekt för beställningen av de två nya A26-ubåtarna - med en kostnadsram på 8,2 miljarder kronor.

Kontraktet med Saab Kockums bygger nämligen på en exportklausul: Om inte ubåten säljs till något annat land får svenska försvaret stå för hela utvecklingsnotan. Peter Hultqvist har dock inte informerat försvarsutskottet om denna utgiftsrisk och på grund av detta har han KU-anmälts av utskottets ordförande Allan Widman (L).

Liberalerna tar försvarets kostnadskris på allvar och lovar i sin skuggbudget 10 miljarder extra 2016-20. Partiet hoppade av den blocköverskridande försvarsuppgörelsen i april 2015 med hänvisning till att den var alldeles för snålt tilltagen. Jan Björklund & Allan Widman hade rätt.


Dåvarande ÖB Sverker Göranson ville ha 17 miljarder 2016-20, men riksdagsmajoriteten svarade med 10 miljarder. FOI har sedan konstaterat att uppgörelsen innebär att försvarsbudgeten som andel av BNP sjunker.

Men för ett år sedan skröt ändå Peter Hultqvist: "Det här är en viktig, framtidsinriktad och långsiktig överenskommelse." I praktiken är den redan överspelad.

I en ny rapport från FOI konstateras att Försvarsmakten behöver 3 miljarder kronor mer om året. "Det stora problemet är att det finns en viss okunskap hos politikerna om hur de ekonomiska realiteterna ser ut." säger en av rapportförfattarna, Bernt Öström, till SvD.

Att som M och S marknadsföra försvarsuppgörelsen som en upprustning är alltså en bluff. Hultqvist verkar helt försvarslös mot finansdepartementet.


Läs också:

ÖB måste sluta prata i nattmössan


Följ gärna Expressen Ledare på Facebook för fler ledare och krönikor.