Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Slopa sexet, fokusera på svenska och matte

Anna Ekström hoppas mycket på att försöksskolor, som specialiserar sig på att träna lärarstudenter praktiskt, ska ge goda resultat.Foto: SVEN LINDWALL
SKRÄCKBILDEN. Kvaliteten på ämneslärarutbildningarna för högstadiet. Gult är ifrågasatt.Foto: uka.se

Svenska är det viktigaste av alla skolämnen. Men majoriteten av ämneslärarutbildningarna håller inte tillräcklig kvalitet. Det är bedrövligt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Många studenter vid lärarhögskolorna är missnöjda med utbildningen. Ambitiösa studenter irriteras över att kursare med klena kunskaper släpps igenom. Andra studenter menar att de inte får tillräckligt stöd för att klara sig.

En gemensam kritik - inte över allt nota bene - är att för lite tid ägnas åt den praktiska förmågan att undervisa. Hur lägger man upp lektionerna? Vilken form av prov eller förhör hjälper eleverna att ta in stoffet? Hur skapar man arbetsro?

Alla partier har insett att lärarutbildningarna måste göras om. Några av punkterna i januariöverenskommelsen handlade om det.

Utvärderingarna från UKÄ, Universitetskanslersämbetet, visar att det behövs. Förra våren kom granskningen av förskole- och grundlärarutbildningarna. Nästan hälften fick omdömet inte tillräcklig kvalitet.

Särskilt illa var det på utbildningarna för de lärare som ska nöta in grunderna - de som ska undervisa i förskoleklass och lågstadiet. Sju höll god kvalitet, elva ifrågasattes.

Få utbildningar i svenska och matte håller måttet

Nyligen kom resultaten av granskningen av ämneslärarna. Läsningen var lite muntrare, i alla fall för bild och samhällskunskap. Men när det rör de blivande högstadielärarna i svenska och matematik är det hemskt.

Sju av nio utbildningar i svenska ifrågasätts. Fyra av fem i matematik.

Om högskolan i Dalarna skriver UKÄ: ”Det finns flera utmaningar såsom stoffträngsel, studieovana studenter med svaga förkunskaper och skiftande kravnivåer under utbildningen. Det framgår också att lärosätet inte säkerställer att studenterna har nått sådana kunskaper och färdigheter i slutet av sin utbildning.”

Även Linköping får kritik för att lära ut för lite om för mycket.

Sex- och samlevnad blir obligatoriskt

Men det kommer att bli värre. Regeringen och dess stödpartier vill nämligen göra sex- och samlevnadskurser obligatoriska för alla lärarstudenter. Förslaget är tänkt att börja gälla nästa år. Det finns ingen anledning att hö-höa åt ämnet i sig - men när det redan larmas om lärarutbildningarna är för spretiga och att grundkunskaperna svajar är det helt fel prioritering.

Samtidigt dröjer den av alla önskade omläggningen till en mer verklighetsnära lärarutbildning med ”ökad kvalitet”. En utredning tillsattes i slutet av oktober. Den skulle vara klar 31 mars - hur det blir med den saken i corona-tider är högst oklart. Men det är oavsett snålt om tid för förändringar som bör vara genomgripande.

En tung del måste vara att se till att VFU:n, den verksamhetsförlagda utbildningen - praktiken under sammanlagt en termin - tas på allvar. Studenter har i flera år larmat om att den förläggs vid höst- och sportlov så att många dagar försvinner.

Andra har bara fått hålla enstaka lektioner på egen hand. UKÄ noterar att i Lund ingår inte studenternas praktiska förmåga att undervisa i bedömningen av ämnesdidaktiken, bara deras teoretiska kunskap om hur man håller lektioner.

Mycket behöver ändras på lärarutbildningarna. Men det mest akuta är att höja kunskapskraven och lägga betoning på förmågan att hålla lektioner - först och främst i svenska och matematik.