Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Slopa det så kallade överskottsmålet

HELIGT MÅL. Varken Anders Borg eller Magdalena Andersson vill höra talas om att överge det heliga överskottsmålet - men Borg har i praktiken redan tryckt på pausknappen för det. Foto: COLOURBOX

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Kretsen av prominenta röster som vill slopa det så kallade överskottsmålet växer för varje dag. Sveriges mest namnkunniga nationalekonom, Assar Lindbeck, har ifrågasatt det i flera år. Nu har han fått sällskap av andra tunga ekonomer som Lars Calmfors (DN 6/5) och Klas Eklund (i senaste numret av Fokus). Även mäktiga ex-politiker som Göran Persson och Kjell-Olof Feldt har ställt sig på kritikernas sida.

Än så länge talar de för döva öron. Varken Anders Borg (M) eller Magdalena Andersson (S) vill höra talas om att överge det heliga överskottsmålet. Båda är fullt medvetna om att ansvarskortet är en säker valvinnare. I andra länder lockar man väljare med runda löften, i Sverige genom att visa att man kan hålla hårt i plånboken.

Persson vann två val på att påminna om hur han städade upp efter den borgerliga regeringen i början på 90-talet. Alliansen blev återvald 2010 genom att framstå som garanten för ordning och reda i statens finanser. Ingen sida vill ta risken att ifrågasätta den logiken.

 

Egentligen är det lite konstigt att debatten om överskottsmålet kommer just nu. Det låter ofta som om Sverige är i full färd med att banta ner en redan mycket låg statsskuld. I själva verket väntas inte de offentliga finanserna visa på plus igen förrän år 2016.

Anders Borg har i praktiken redan tryckt på pausknappen för överskottsmålet. Det är röda siffror både bakåt och framåt i tiden, låt vara att underskotten är mycket små. Frågan om vad vi ska göra med eventuella överskott har mer karaktären av en teoretisk framtidsspaning.

Visst kan man argumentera för att Sverige hade kunnat satsa ännu lite mer på investeringar under lågkonjunkturen för att ta igen alla år av försummelser. Vi lånar trots allt nästan gratis för närvarande.

 

Men det handlar i så fall om tillfälliga satsningar. Några permanenta utgiftsökningar har Sverige inte råd med. Tvärtom visar Konjunkturinstitutets beräkningar att det fattas motsvarande 73 miljarder kronor i skattkistan fram till år 2017. Andelen äldre växer snabbt och kommer att tära hårt på kommunernas och landstingen redan pressade ekonomier.

Det är i det ljuset som debatten om överskottsmålets avskaffande ska ses. Det handlar inte om att man lösgör 35 miljarder kronor att sätta sprätt på i nya utgiftsökningar, utan om att vi inte behöver höja skatterna lika mycket som vi annars hade varit nödgade till.

Det är ett kärvare budskap att sälja in än LO:s vidlyftiga 70-miljarderssatsning. Men det är det ansvarsfulla argumentet för att slopa överskottsmålet. Det finns ingen anledning att krama ur extra skattehöjningar för att uppnå ett plusresultat i de offentliga finanserna givet den blygsamma statsskuld som Sverige har i dag.

Bli inte förvånad om det är så det låter när finansminister Borg eller Andersson till sist väljer att slopa överskottsmålet någon gång efter nästa val.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!