Slanta upp till polisen och försvaret

ÖB Micael Bydén vill höja anslaget till försvaret.
Foto: SVEN LINDWALL

Försvaret går på knäna. Polisen klarar inte av att upprätthålla lag och ordning i hela landet. Kärnstaten måste återupprättas. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Statens hårda kärna har blivit oroväckande mjuk. Det blev smärtsamt tydligt i tisdags när Försvarsmakten och polismyndigheten lämnade in sina budgetunderlag till regeringen. Situationen är särskilt oroande med tanke på händelseutvecklingen i Sverige och omvärlden. 

Det säkerhetspolitiska läget är mer osäkert än på länge. Rysslands uppträder alltmer aggressivt. Landet utför såväl spionage som psykologisk krigföring mot Sverige. Amerikanerna har valt en president som verkar tycka att USA klarar sig utan Nato och att Vladimir Putin är beundransvärd. 

Psykologisk krigföring mot Sverige 

I Sverige har vi ett försvar som lider brist på såväl materiel som personal. Det finns inga marginaler kvar, säger överbefälhavare Micael Bydén (SVT 28/2). Det saknas 700 personer på den militära grundutbildningen och det behövs officerare som faktiskt kan sköta utbildningen. 

Bydén har krävt 6,5 miljarder kronor för att Försvarsmakten ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Det behövs egentligen ännu mer pengar, men summan är hemlig. Det spekuleras i att det rör sig om närmare 20 miljarder. 

Poliskrisen kan inte ha undgått någon, men budgetunderlaget från myndigheten ger ytterligare en dimension. Utan förstärkningar kommer man tvingas att sparka 1 000 anställda. Det är det sista Sverige behöver. Vi tillhör redan ett av de länderna i Europa som har lägst polistäthet. Enligt Eurostat har vi bara 208 poliser per 100 000 invånare. 

Med tanke på den rådande polisbristen behöver Sverige varenda polis man kan skrapa ihop. Sveriges polisväsende är under hård press.

Befolkningen har ökat snabbt under senare år. Andelen kriminella unga män har blivit fler, vilket har lett till ökad brottslighet i Sveriges stadskärnor. Enligt Polismyndighetens prognos kommer de att bli ännu fler under de kommande åren. 

Dödsskjutningarna ökar 

Den ökade gängkriminaliteten kräver också mer resurser. Det gäller allt från förebyggande arbete i utsatta områden till mordutredningar. Bara i år har det skett tre dödsskjutningar i Malmö. Enligt den senaste Brå-rapporten har det dödliga skjutvapenvåldet inte varit lika illa sen i slutet av 1990-talet. 

Terrorhotet innebär också att polisen har fått fler uppgifter. Det är ytterligare en uppgift som man har svårigheter att utföra. Resurser för att bekämpa terrorism saknas, samtidigt som den våldsbejakande islamismen vinner allt fler följare. 

Regeringen kan inte längre blunda för att polisen och försvaret är i behov av betydande miljardtillskott framöver. Varje stat, oavsett storlek, bör kunna garantera sina medborgare grundläggande trygg- och säkerhet. Det är det lägsta kravet man kan ställa. I ett högskatteland som Sverige borde det vara en absolut självklarhet att man kan lita på att polis och försvar klarar av att sköta sitt jobb. Det kan man inte räkna med i dag. 


Läs också: 

Sluta märk ord och skicka in fler poliser i Rinkeby  

Unga killar står i kö för att bli kriminella 


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.