Skynda på med ålderstester, Morgan

Migrationsminister Morgan Johansson (S).
Foto: Pelle T Nilsson / STELLA PICTURES

Åldersbedömningar med magnetkamera måste komma i gång snabbt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Undersökning av framför allt knäleder med magnetkamera - det är den mest träffsäkra metoden för att göra medicinsk åldersbedömning, enligt Socialstyrelsen. Men innan metoden börjar användas för att avgöra asylsökandes ålder, vill myndigheten göra en pilotstudie. Den skulle bli klar tidigast nästa år; innan dess vill Socialstyrelsen inte ge nya rekommendationer.

Socialstyrelsen behöver inte agera snabbt. Men det måste regeringen göra. Migrationsminister Morgan Johansson, S, vill ha den nya analysmetoden på plats redan i höst. Det är rätt beslut.

Drygt 35 000 ensamkommande sökte asyl i Sverige i fjol. Detta innebär ett extremt åtagande för ett litet land. Socialtjänsten räcker på många håll inte till och socionomer flyr. Det saknas bra familjehem och lärarbristen är som bekant skriande, inte minst vad gäller lärare med svenska som andraspråk. Dessutom är omvårdnaden om ensamkommande mycket dyr: en plats på HVB-hem kostar 1 900 kronor per dygn eller 700 000 kronor per år och ensamkommande.

Att en omfattande pilotstudie inte hinns med innan magnetröntgenundersökningar börjar göras kan förstås beklagas. Men i ett läge där många ensamkommande inte kan styrka sin uppgivna ålder med identitetshandlingar får staten göra så gott den kan.


I Sverige sker åldersbedömning enbart när den asylsökande ber om det. Den ordningen måste förändras. Migrationsverket bör självklart genomföra åldersbedömningar på eget initiativ - och det bör göras direkt när en ensamkommande ungdom söker asyl, så fort det råder minsta tvivel om att den uppgivna åldern inte stämmer.

Genom att behandla vuxna som vuxna, inte som barn, sparar Migrationsverket resurser. Men lika viktigt är att man kan undvika den osunda ordningen att män blandas med barn på boenden ute i kommunerna. Det finns ingenting barnvänligt i att detta får ske; tvärtom är det ett stort svek mot barn att placera dem tillsammans med främmande vuxna.

Vid det här laget är det uppenbart att många ensamkommande barn och ungdomar mår dåligt i Sverige. På BUP i Stockholms län mer än fördubblades antalet patienter i den gruppen från 2014 till 2015. Nyligen larmade polis och socialtjänst i Stockholm om att många ensamkommande röker heroin.


Med tanke på det exceptionella läge som råder efter fjolårets stora asylmottagande finns det skäl att överväga exceptionella grepp. Exempelvis erbjuda de ensamkommande som just nu väntar på sin asylprövning ett generöst återvändarbidrag. I de fall de unga har förväntningar på sig hemifrån att "lyckas" i Sverige, behöver de åtminstone inte komma hem tomhänta.

Det ligger i Sveriges intresse att få ner antalet ensamkommande. Men det kan också vara bäst för en del ensamkommande att kunna resa hem till sin familj.

Ett Sverige med bågnande system är inte självklart ett paradis för ensamma barn och unga.


Läs också:

S och M bör göra upp om ensamkommande


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledarartiklar och krönikor.