Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skydda eleverna från bekväma föräldrar

Barns rätt till en säker skolväg måste gå före föräldrarnas önskan att parkera fem meter från skoltrappan. Foto: ERICH STERING / DN

Om föräldrarna inte bryr sig om sina barns säkerhet måste kommunerna göra det. Inför bilfria zoner runt skolorna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Darwin Awards är en humoristisk utmärkelse som utdelas till dem som på ett oavsiktligt sätt tar livet av sig eller steriliserar sig och därmed förhindrar vidare spridning av sina gener.

För att hitta svenskar som är ivriga att bevisa Charles Darwins teorier räcker det dessvärre bara med att iaktta biltrafiken utanför en svensk skola fem minuter innan lektionsstart.

Man kan tycka att föräldrar åtminstone av omsorg om sin egen avkomma borde köra försiktigt och följa trafikreglerna utanför skolan. Men så är tyvärr inte fallet.

Trafikkaos runt skolor

Rektorer vittnar i en undersökning från försäkringsbolaget If om hur föräldrarnas bilkörning inte bara äventyrar andra barns säkerhet. Nästan fyra av tio uppger exempelvis att föräldrar släpper av sina barn på trafikfarliga platser och en dryg fjärdedel ser de som pratar i mobiltelefon när de lämnar barn med bil, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If.

Totalt anser sex av tio rektorer att trafiksäkerheten är ett problem på deras skola.

En orsak till otrygg trafikmiljö är att många lämnar sina barn vid samma tidpunkt. Trängseln det medför ökar risken för olyckor. 

En lösning som har föreslagits är därför att klasserna ska inleda sin skoldag vid olika tidpunkter. Men i stället för att anpassa skolundervisningen till biltrafiken vore det bättre att förmå fler barn att gå eller cykla till skolan. Det skulle ge fler positiva effekter än bara förbättrad trafiksäkerhet.

I en avhandling i psykologi har Jessica Westman vid Karlstads universitet visat att barn mår och presterar bättre när de får gå eller cykla till skolan. Även att åka buss ger bättre resultat jämfört med att bli skjutsad med bil. 

Värt att notera för curlingföräldrar är också att barn som tar sig till skolan tillsammans med kamrater mår bättre än de som ledsagas av vuxna.

Trots många studier om de negativa effekterna det medför har andelen barn som får bilskjuts av sina föräldrar ökat kraftigt de senaste decennierna. 

Flera skolor som har jobbat aktivt med att informera föräldrar och elever om nyttan med att gå och cykla har dock lyckats bryta trenden. 

Inför bilfria zoner

Skolledare som orkar arbeta med frågan är beundransvärda, speciellt som flera vittnar om att de möts av mycket kritik från bilburna föräldrar. Men en säker trafikmiljö kan inte bara vila på enskilda rektorers engagemang. 

I flera europeiska länder har städer infört bilfria zoner kring skolor. På flera håll i Norge finns Hjertesone där det är förbjudet att lämna eller hämta elever med bil. Initiativet stöds av både polis och vägmyndigheter. 

I en rad brittiska städer görs vägar invid skolor om till gågator på morgonen och eftermiddagen. De föräldrar som anser att de ändå måste köra bil till skolan får gå den sista biten med sina barn.

Svenska kommuner borde följa efter. Barns rätt till en säker skolväg måste gå före föräldrarnas önskan att parkera fem meter från skoltrappan.

Politiseringen av universiteten är farlig, menar Anna Victoria Hallberg, gäst i Ledarsnack.