Skrota spis-bidraget

Foto: Robban Andersson

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I Tyskland debatteras ett politiskt förslag som har fått öknamnet "spisbidraget".

 Det handlar om ett vårdnadsbidrag, alltså bidrag till föräldrar som har sina småbarn hemma  i stället för på dagis.

 Förslaget kommer från kristdemokratiska Angela Merkels  koalitionsregering. Motståndarnas argument känns igen från den svenska debatten: kvinnor,  i synnerhet de med redan svag anknytning till arbetsmarknaden, kommer att glida ännu  ett snäpp bort från arbetsmarknaden.

 I Norge har ett vårdnadsbidrag, "kontantstötten", funnits i mer än tio år. I höstas kritiserades det av OECD. Det används mest av invandrarfamiljer, vilket har medfört  att bara 40 procent av invandrarbarnen börjar dagis före två års ålder, jämfört med 80 procent av de helnorska.

 Enligt Thomas Liebig, forskare på OECD, är tvåårsgränsen kritisk för barn med invandrarbakgrund: börjar de i förskolan efter den åldern riskerar de att halka efter i skolan.


Men Liebig anser också att vårdnadsbidraget har en skadlig  effekt på mödrarnas deltagande på arbetsmarknaden.

 Alliansen införde vårdnadsbidraget  i Sverige första juli 2008. Det var kristdemokraternas "hjärtefråga" och föga populärt i övriga allianspartier. Därför blev det inte  obligatoriskt, utan frivilligt för kommunerna att införa. I våras hade 83 kommuner vårdnadsbidrag och ytterligare tio planerade att införa det under 2009, enligt TT:s genomgång (12/9).

 Socialminister Göran Hägglund har viftat bort OECD:s Norgekritik. Det norska bidraget går inte att jämföra med det svenska, hävdar han. Och det finns skillnader i utformningen. Men en genomgång som SvD gjorde av  Stockholms stadsdelar 5 september visar att etnicitet spelar stor roll även i Sverige. 

 I invandrartäta Spånga-Tensta är vårdnadsbidrag nästan tre gånger så vanligt som  i Älvsjö, där blott 4,3 procent bidragsvårdar sina barn i hemmet.

 I Rinkeby, skriver SvD, "har en stor andel av mammorna med vårdnadsbidrag somalisk bakgrund -  en grupp som generellt redan tidigare har lyckats dåligt på arbetsmarknaden."

 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill skrota vårdnadsbidraget  vid en valvinst i september. Ledighetskommittén Miljöpartiet har tråcklat på reformer som liknar vårdnadsbidraget, men här torde man bli överkörd av de rödröda.

 Kristdemokraterna älskar dock sin bidragsbaby. Man vill helst dubbla ersättningen till 6 000 kronor i månaden och göra införandet obligatoriskt för kommunerna.

 Det kan således bli krig om frågan i valet. Och den viktiga medelklassen i storstäderna må gilla sin valfrihet, men KD:s konservativa reflexer är man  ljum inför.

 Vårdnadsbidraget kommer att bli en kritisk fråga för alliansen att hantera, i synnerhet om KD ser ut att ramla ut ur riksdagen. Men de liberala  krafterna inom FP, M och C måste stå upp mot denna  idiotiska reform. Det går ju på tvärs mot allt som alliansen säger sig hålla högt: jämställdhet, arbetslinje och integration.

 Bort med vårdnadsbidraget 2010!