Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skatterna ska inte gynna klimatbovar

Finansminister Magdalena Andersson har nyckeln till en stor del av klimatproblemen. Foto: ROBERT EKLUND / STELLA PICTURES & SHUTTERSTOCK

Hur ska Sverige klara de tuffa klimatmålen? En bra början vore att sluta subventionera sådant som är dåligt för miljön.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sveriges klimatmål är stentuffa. Redan till år 2030 ska utsläppen ha minskat med över 60 procent jämfört med 1990. Och femton år senare ska Sverige inte ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser.

Men trots att det är ont om tid att ställa om samhället fortsätter staten år efter år att subventionera miljöskadlig verksamhet. Ifjol la man över tjugo miljarder kronor på olika typer av klimatskadliga subventioner, enligt en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Främst handlar det om olika former av skatteundantag.

Klimatskadliga subventioner

En stor del av summan går till olika nedsättningar av bränsleskatter. Det gäller allt från att dieselbränsle har lägre energiskatt än bensin, till att gruvföretag, jordbrukare och skogsnäringen får skatterabatt på diesel. En annan stor utgiftspost som driver på klimatutsläppen är reseavdragen och de generösa reglerna för förmånsbilar. Men som subventioner räknas även de utsläppsrätter i EU:s system för utsläppshandel som delas ut gratis.

Naturskyddsföreningen är långtifrån ensam om sin kritik. EU-kommissionen och OECD har upprepade gånger uppmanat alla länder att göra sig av med subventionerna. Statsminister Stefan Löfven har rentav erkänt att avskaffandet av dem är en nyckelfråga för att klara klimatutmaningen.

Ändå går arbetet med att fasa ut dem alldeles för långsamt.

Sverige rår inte ensamt över alla de subventioner som Naturskyddsföreningen tar upp i sin rapport. Exempelvis krävs internationella överenskommelser för att beskatta bränsle till det internationella flyget och sjöfarten.

I vissa fall är det också uppenbart att subventioner tillkommit för att överhuvudtaget kunna driva igenom miljöreformer. Det är till exempel troligt att det politiska motståndet mot utsläppshandeln skulle ha blivit för stort om unionen inte hade valt att dela ut vissa utsläppsrätter gratis till industrin.

Naturskyddsföreningens rapport

Men inte ens på politikområden som svenska politiker styr över själva går utvecklingen tillräckligt snabbt framåt. Det är till exempel obegripligt att reseavdraget ännu inte reformerats, det har ju varit känt i årtal att det överkompenserar arbetstagare för att köra bil till jobbet. 

Och även om svenska jordbrukare kan behöva lättnader för att klara av den internationella konkurrensen är det en dålig idé att ge dem det i form av billigare diesel. En effekt blir ironiskt nog att den miljövänliga biodiesel som svenska bönder själva kan producera blir mindre konkurrenskraftig.

För så ser sambanden ut. Subventionerna skadar inte bara miljön direkt genom att de driver på utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser. De försvårar också klimatarbetet på sikt genom att det blir mindre lönsamt för företagen att energieffektivisera och investera i ny teknik.

Finansminister Magdalena Andersson har nyckeln till en stor del av klimatproblemen.

 

Läs också:

Varför motarbetar bönderna sin egen diesel?