Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skärp kraven för att få svenskt medborgarskap

Svenska lagar behöver stramas upp om medborgarskapet ska bidra till målet om större samhörighet Foto: MIKAEL FRITZON/TT NYHETSBYRÅN &

Medborgarskapet ska vara ett kvitto på lyckad integration, inte blott ett kravlöst första steg.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Norge ska skärpa kraven för medborgarskap. Partierna i den nya regeringen – Høyre, Venstre och Fremskrittspartiet – är överens om att förlänga den vistelsetid som krävs innan människor får ansöka från sju till åtta år.

Schweiz nya medborgarskapslag, som trädde i kraft vid årsskiftet, är ännu striktare. Personer som har fått socialhjälp de senaste tre åren får inte bli medborgare med mer än att de betalar tillbaka stödet.

Lagen om svenskt medborgarskap inleds visserligen med en karg (men milt poetisk) paragraf.

"Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige." 

Men trots högtidsorden behöver den som vill bli medborgare inte uppfylla många skyldigheter. Till skillnad från i våra nordiska grannländer finns inga språk- och kunskapskrav.

Krav på medborgarskap

Med dagens regler går det alltså att få medborgarskap som vuxen utan att kunna ett enda ord svenska, utan att känna till ett skvatt om samhället och utan att kunna försörja sig själv. Det är knappast någon god grund för samhörighet.

Rent stötande för rättskänslan är det faktum att inte ens grov brottslighet begången i Sverige är ett absolut hinder mot medborgarskap. Kriminella behöver bara vänta några år extra efter avtjänat straff. Det har Migrationsöverdomstolen bekräftat i en dom rörande en man som fällts för bland annat rån, misshandel, övergrepp i rättssak, våld mot tjänsteman och grov mordbrand.

Inför språkkrav

Reglerna behöver stramas upp om medborgarskapet ska bidra till målet om större samhörighet. En god utgångspunkt är det större paket som Moderaterna presenterade i höstas där man förordade språk- och kunskapskrav, försörjningskrav samt en förlängning av kravet på hemvist (som i dag är blott fyra år för flyktingar och statslösa).

Ett annat skäl för skärpta regler är att det kan bidra till att jämna ut asylmottagandet i Europa. Redan för tio år sedan påpekade två forskare i en underlagsrapport för Globaliseringsrådet att integrationspolitik - som medborgarskapslagar - kan ha en stark påverkan på migrationsflödena och att det är svårt för ett enskilt land som Sverige att i längden stå fast vid en starkt avvikande linje.

Sverige är numera ett invandringsland, andelen utrikesfödda i befolkningen är rentav högre än i USA. I klassiska invandringsländer som Kanada, Australien och just USA är det självklart att använda medborgarskapet som en sporre för integration med språktest och obligatoriska medborgarskapsceremonier.

Svenska politiker bör se och lära. Medborgarskapet ska vara ett kvitto på lyckad integration, inte blott ett kravlöst första steg.

 

Läs också:

Medborgarskapstest gynnar integrationen