Sjukskrivningar är
ett kvinnoproblem

Foto: Getty /Scanpix

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige har ett sjukskrivningsproblem. Eller ska vi kalla det ett kvinnoproblem?

Sju av tio av de personer som nådde sjukförsäkringens bortre gräns under 2010, var kvinnor. Det skriver ISF, Inspektionen för sjukförsäkringar, i sin senaste rapport.

Dessa människor hade "ofta omfattande och komplexa sjukdomstillstånd", inte sällan med både psykiska och kroppsliga sjukdomar. De hade i regel stått vid sidan av arbetsmarknaden under lång tid. Efter att de utförsäkrats, återvände omkring hälften till sjukförsäkringen inom ett år. Av dem som inte återvände, fick nästan var femte socialbidrag.

Man anar tragiska interiörer. Men lösningen är inte den återställare av sjukförsäkringen som Socialdemokraterna flaggar för. Vi kan inte acceptera detta - det måste utrönas varför kvinnors sjukskrivningsmönster är så orimliga jämfört med mäns. I synnerhet som sjukskrivningarna ökar igen, med unga kvinnor som dominerande grupp.

Socialdemokraterna brukar reflexmässigt skylla på dålig arbetsmiljö i sjukskrivningsdebatten. Och arbetsmiljön spelar naturligtvis en roll. Därför är det bra att regeringen har uppdragit åt Arbetsmiljöverket att undersöka och förbättra arbetsmiljön inom kvinnoyrken. Men arbetsmiljön är inte allt.


Inför kvinnodagen den 8 mars lyfte Försäkringskassan fram det ojämställda uttaget av bidrag och stöd: Kvinnor tar ut majoriteten av olika vårdbidrag, barnbidrag och underhållsstöd. De är mest föräldralediga (76 procent), vabbar mest (63 procent) och vårdar sjuka anhöriga oftast (73 procent).

Mot den bakgrunden är det knappast konstigt att den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för kvinnor under 2012 var psykisk störning som reaktion på svår stress. Kvinnor slits inte bara mellan arbetet och huvudansvaret för hem och barn; många måste vara djupt frustrerade över att deras män underlåter att ta sitt ansvar för hem, barn och åldrade föräldrar.

Försäkringskassan har nu fått i uppdrag av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att undersöka hur sjukskrivningsmönster påverkas av uttaget av föräldraledighet och varför mammor till tvååringar, exempelvis, är sjukskrivna dubbelt så ofta som papporna. Dessutom ska Försäkringskassan börja informera människor om hur ojämställt uttag av föräldraförsäkringen påverkar karriärmöjligheter, pension - och risk för sjukskrivning.


Långa sjukskrivningar är i sig sjukdomsbringande: människor blir isolerade, psykiskt och till och med fysiskt nedgångna. Lösningen är således inte att ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Lösningen är att arbeta förebyggande. Regeringen pekar därför i rätt riktning.

Sedan är det en annan fråga om regering förmår genomföra nödvändiga reformer. En mer jämställd föräldraförsäkring borde vara en självklarhet. Men Kristdemokraterna gillar som bekant hemmafrukonceptet och regeringar får inga folkliga poäng för "pappamånader".

Men tänk vad häftigt det skulle vara om Reinfeldt och Borg började bilda opinion i frågan. Och de skulle definitivt vinna sin tid.