Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sjukhus-tv är sjukt

FÖR NÄRGÅNGET. I flera dokusåpor skildras räddningstjänstens arbete. Svårt skadade och döende personer visas upp. Bolagen som producerar hänvisar till avtal med landstingen. Nu har 12 landsting JO-anmälts av Centrum för rättvisa. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Håkan Luthman


 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

TV-tablåerna lider knappast brist på så kallade arbetsmiljöskildringar inom 112-sektorn. Är det inte livet - eller döden - på en akutmottagning så kan det handla om poliser eller brandmän.

Men "verkligheten" är också stenhårt redigerad; en sömnig akutmottagning där inget händer passar inte dramaturgin. Eller reklamköparna.

Produktionsbolaget Titan står bakom den populära tv-serien "Sjukhuset".

I ett av avsnitten som sänts i TV3 filmas en cancersjuk, döende patient. Och patientens hälsotillstånd diskuteras ingående inför tv-kamerorna, upplyste Clarence Crafoord, från organisationen Centrum för rättvisa, på gårdagens DN-debatt. Ja, hur känns det att se sin pappa, morfar eller kanske farfar dö på detta sätt inför hundratusentals svenskar?

 

Hur var det möjligt att Akademiska sjukhuset i Uppsala tillät produktionsbolaget att göra sin realitysåpa på onkologen?

De anhöriga krävde en ursäkt av Titan, som svarade med att erbjuda en middag på Gondolen! Tänk så "storstilat": först ett etiskt bottennapp, sedan tafflighet i den högre skolan.

Centrum för rättvisa har under ett decennium gjort viktiga insatser för att hävda individens rättigheter. Man gör det nu igen med sin granskning av den drös med flumavtal som tecknats mellan landsting och olika produktionsbolag i underhållningsbranschen.

Många av avtalen måste betecknas som ett rejält hångarv mot den personliga integriteten. Här får Titan och andra bolag ta del av mängder av sekretessbelagd information. Avtalen förefaller vara anpassade för fullt friska dokusåpadeltagare som kan ge sitt samtycke till medverkan.

Åtta av tio avtal i undersökningen åsidosätter gällande lagstiftning och riskerar därigenom att kränka enskilda personers integritet. Bara det faktum att en person befinner sig på ett sjukhus är en uppgift som skyddas av sekretess.

 

Ansvaret för dessa flumavtal finns givetvis att söka i de berörda landstingen. Vilka är bevekelsegrunderna, handlar det om att sätta "vårt fina sjukhus" på kartan, eller?

Men även de produktionsbolag, som med sina tv-kameror stövlar omkring i sjukhuskorridorerna, borde ägna sig åt en rejäl etisk självsanering.

De producenter som tycker att döende cancerpatienter är "bra tv", kanske ska fundera på följande tv-format: "Kräftskivan", där producenter från tv-bolag super sig drängfulla och gör bort sig på bästa TV3-tid.

 

Detta sagt; sjukhus ska naturligtvis inte stängas för kameror. Vanvård och andra missförhållanden måste kunna skildras i medierna och det måste vara möjligt att skildra en patients, läkares eller sköterskas vardag. Men skyddet för individen måste akut förbättras.

Centrum för rättvisa JO-anmäler nu tolv landsting och regioner. Se där: en god början på läkningsprocessen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!