Sätt bostäder före parkeringsplatser

Borgerliga borde älska marknadsekonomi. Men i frågan om bilparkering slåss alliansen för en galen form av planekonomi.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har vänt på ett helt klapperstensfält för att få fart på bostadsbyggandet. Bland annat vill han sätta stopp för kommunernas möjlighet att ställa särkrav på byggbolagen. När det handlar om bilparkeringar är dock Attefall plötsligt en ivrig försvarare av det kommunala självbestämmandet. Det trots att dagens system, där kommunerna via detaljplaner tvingar byggbolag att anlägga p-platser, är en rejäl hämsko för bostadsbyggandet.

Först och främst leder systemet till att många bostäder aldrig blir byggda. Byggherrar struntar i många fall i hela projekt alternativt bygger färre lägenheter för att kostnaden för p-platserna inte kan räknas hem.

Parkeringskraven ökar också bristen på små lägenheter. Att parkeringsnormen i många kommuner räknas per lägenhet leder till fler femmor och färre ettor eftersom byggbolagen då kommer undan med ett mindre antal p-platser.

Och i de hus som väl byggs tvingas ofta alla boende – även de som saknar bil – att betala för parkeringsplatserna. Anledningen är att bilisterna inte är beredda att betala den verkliga kostnaden som kan uppgå till 3 000 kronor i månaden per plats. Istället subventioneras de via hyror och bostadsrättsavgifter. I många fall står dock garagen halvtomma eftersom kommunen konkurrerar ut dem med låga eller inga avgifter för gatuparkering.

Parkeringspolitiken är alltså ett skolboksexempel på hur planekonomiska regleringar leder till resursslöseri och ren kapitalförstöring. Märkligt nog är det ofta borgerliga partier som går i bräschen för att bevara eller rentav förvärra systemet.

När alliansen kom till makten i Stockholms stadshus för åtta år sedan höjde man till exempel genast normen till en parkeringsplats per lägenhet. Numera har den i praktiken åter sänkts. Men till och med i uttalade miljöstadsdelar som i Norra Djurgårdsstaden är parkeringsnormen så hög att den överskrider det genomsnittliga bilinnehavet i dagens innerstad. Alliansens gröna städer byggs alltså för fler bilar än i dag – inte färre.

Moderaterna i Malmö å sin sida har gjort trafikpolitiken till en huvudfråga i valrörelsen och hävdar – i strid med all trafikforskning – att "avgiftsparkering förstör vår miljö”.

Bilen kommer att ha en viktig roll i även i framtidens transportsystem. Och det kommer på sina ställen att behövas fler p-platser. Men bostadsmarknaden, miljön och samhällsekonomin har allt att vinna på att den som parkerar får betala hela kostnaden. Och det är borgerliga partier som borde slåss för den förändringen.

För det kan väl knappast vara subventionerad parkering som Fredrik Reinfeldt syftar på när han pratar om välfärdens kärna.