Sanna Rayman

Jaha, nu passar det med svenska värderingar?

Har man följt svensk politik länge och har gott minne är regeringens förslag om att nyanlända ska orienteras om svenska värderingar uppseendeväckande, skriver Sanna Rayman.
Foto: Nora Lorek

Att Ylva Johansson nu vill lära nyanlända om svenska värderingar innebär en uppseendeväckande u-sväng från regeringens sida.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vi ska inte vara ”ängsliga inför att skapa dialog om vilka värderingar vårt samhälle vilar på i dag”, skrev Ylva Johansson på DN Debatt i veckan. För att motverka dylik ängslan tänker regeringen ”stärka asylsökande och nyanländas möjlighet att vara del i sådan dialog”. 

Rimligt och bra, skrev SSU-ordföranden. Svenska värderingar, inskärpte ex-minister Ygeman. Det ska vara tydligt vad svenska värderingar är, hojtade civilminister Shekarabi

Gott så. Men, har man följt svensk politik länge och har gott minne är detta uppseendeväckande. 

Svenska värderingar har inte alltid kunnat lanseras som någonting ”rimligt och bra”. Snarare har värderingsdimensionen av det vi kallar integration varit ute i kylan under hela 2000-talet. Skälet är enkelt. SD har uttryckligen eftersträvat assimilation – att nya svenskar ska förmås släppa taget om kultur, värderingar och traditioner. Och det som SD vill, det vill ingen annan. Integration, har det därför sagts, från både höger och vänster, det är att få ett jobb och prata svenska. Får man bara in foten på arbetsmarknaden kommer allt annat på köpet. 

Svenska värderingar

Den allt mer värderingsinriktade debatt som nu växer fram springer ur insikten att den dogmen inte stämmer. Den polletten har trillat nedåt ett bra tag… 

2008. Moderaterna föreslår via Per Schlingmann ett kontrakt för att ”klargöra svenska regler och värderingar”. Det blir uppståndelse. En grov flirt med främlingsfientliga krafter, menar Aftonbladet och undrar vad som ens menas med ”svenska” värderingar. Samma åsikt ekas av många den hösten. Även många borgerliga ledarsidor (däribland den här) är kritiska, liksom den socialdemokratiska talespersonen i flyktingfrågor, Veronica Palm. 

2009. Efter ett föredrag om integration samtalar jag över en öl med några liberala bekanta i politiksvängen. Någon i sällskapet påtalar att han ”har svårt för ordet”. Det låter som en ”uppfordrande uppmaning att anpassa sig och smälta in”, tycker han. Folk nickar. ”Jo, det låter lite SD.”

2011. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö ger ut en Timbrorapport betitlad ”Integration eller assimilation?”. Syftet med rapporten är att reda ut vad folk menar med respektive ord. DN bannlyser både ordet assimilation och Timbro. 

2012. Jag lyssnar på ett panelsamtal om integration och jobb. MP:s Maria Ferm ifrågasätter ordet integration eftersom många med integration menar assimilation – och då vet man inte vilka avsikter de har.

2013. Till S-kongressen föreslår partistyrelsen ett avskaffande av posten integrationsminister. ”Integration är ett problematiskt begrepp”, skriver man. ”Vi tycker att det är ett problem när man gör integration till ett alldeles eget politikområde”, säger Ylva Johansson.

2016. SD ersätter ordet assimilering med integration i sin skuggbudget.

Vet ni förresten vad Schlingmann sa när han fick frågor om de svenska värderingarna 2008? Jo, så här: 

”Exempelvis kan ju människor komma från kulturer där familjen är väldigt stark och där mannen har en starkare ställning än kvinnan. Då är det viktigt att tydliggöra att för oss är det viktigt att kvinnor också får utvecklas, utbildas och komma in på arbetsmarknaden.”

Och här står vi nu, på ruta ett. Och när Ylva Johansson får frågan om varför vi varit ängsliga att prata om värderingar svarar hon: ”Jag vet inte säkert.” 

Men ge er. 


Läs också:

Blunda inte för en unken kvinnosyn

Alla hot kan inte stoppas av polis