Säg upp avtalet med saudierna

2005. Socialdemokraternas försvarsminister, Leni Björklund, har undertecknat det militära samarbetsavtalet med Saudiarabiens prins Khaled. Foto: HENRIK MONTGOMERY /SCANPIX
Foto: Henrik Montgomery

Titta på bilden. Den är från 15 november 2005 och Socialdemokraternas  försvarsminister, Leni Björklund, har just undertecknat ett militärt  samarbetsavtal med Saudiarabien och prins Khaled.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Efter regeringsskiftet 2006 valde regeringen Reinfeldt att behålla det avtal som legat till grund för att en svensk statlig myndighet har projekterat för en vapenfabrik i Saudiarabien. Dagens Ekos avslöjande om det hemliga vapenindustriella samarbetet Simoom är förstås politiskt sprängstoff.

Här har vi representanter för en av världens grymmaste diktaturer som vill köpa svenskt know-how om hur man bygger en vapenfabrik i öknen.

Här har vi en myndighet - Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI - som inser det politiskt känsliga och fixar ett bulvanföretag för att kunna sköta saken diskretare.

Och där har vi en generaldirektör, Jan Olov Lind, som blåljuger för Ekots reporter.

Men det är som i knarkbranschen, ingen mening att försöka sätta dit gatulangare, som statliga tjänstemän. Det är de verkligt ansvariga högre upp i organisationen som måste angripas: regeringen.

Försvarspolitiken är som bekant det politiska hyckleriets högborg. Ena dagen en dos skarpa MR-rapporter och demokratibistånd, andra dagen en rejäl vapenaffär till de diktaturer Sverige  i teorin absolut inte ska exportera till.


Flykten från politiskt ansvar är pinsamt ynklig. Nej, Fredrik Renfeldt du kan faktiskt inte skylla på att ni ärvt avtalet från S-regeringen. Nej, Carl Bildt, det finns inget här som heter "lagt kort ligger".

Varje nytillträdd regering har inte bara rätten, utan också skyldigheten, att forma sin utrikespolitik och ingå - eller avstå från - de försvars-politiska samarbeten man önskar.

Men Bildt bluddrar vidare om att det handlar om "trovärdigheten för Sverige som avtalspart och då ska man inte bryta det". Har Saudiarabien alltså fått carte blanche från Sverige att fortsätta begå övergrepp på sin egen och andras befolkningar? Allt för vår heliga trovärdighet som avtalspart!

Det djupgående militära samarbetsavtalet med Saudiarabien förlängs automatiskt vart femte år, om det inte sägs upp. Folkpartiet och Kristdemokraterna motsatte sig en förlängning 2010. Att moderater och socialdemokrater ställer sig i givakt inför försvarsindustrin är som det brukar vara.


Vår bluddrande och inläste utrikesminister behöver inte påminnas om att det för ett år sedan rullade in just saudiska pansarfordon i Bahrain och krossade varje dröm om arabisk vår i detta land. Där fanns en utmärkt ursäkt för Bildt att  i offentligheten bryta Sveriges skamliga kontrakt.

Men avtalet måste också ses i ett annat utrikespolitiskt sammanhang:

Saudiarabien är en viktig allierad till USA och svenska samarbetsavtal och goda relationer med diktaturen ger Sverige pluspoäng i Vita huset.

Det kommer dock hycklarna i Moderaterna och Socialdemokraterna aldrig någonsin att erkänna.