Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så kan Björklund sno miljöfrågan från Lööf

Liberalernas miljöpolitik rankas högre av Naturskyddsföreningen än Centerpartiets. Men få av väljarna har noterat partiets miljöprofil Foto: ERIK MÅRTENSSON/TT & ANNA-KARIN NILSSON

Liberalerna får goda betyg för sin miljöpolitik. Jan Björklund måste bara låta väljarna upptäcka den.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Centerpartiet har länge profilerat sig som det borgerliga miljöpartiet. Men i Naturskyddsföreningens nya granskning av partiernas miljöpolitik är det Liberalerna som rankas högst i alliansen.

Med tanke på partiets väljarbas är det inte så förvånande. Liberalerna har störst stöd bland akademiker i större städer. Det gör att man inte plågas av samma inbyggda motsättningar som Centerpartiet, som ofta sätter glesbygds- och jordbruksintressen före miljön.

Naturskyddsföreningen rankar Liberalerna högt

Skillnaden är märkbar i den undersökning som Naturskyddsföreningen har gjort av partiernas inställning till 18 olika miljöförslag. Medan L är tydligt med att fossila bränslen bör beskattas likartat oavsett vad de används till, uttrycker C tveksamhet inför att snabbt avskaffa klimatskadliga subventioner - som lägre drivmedelsskatter för jord- och skogsbruksmaskiner. Och medan L förordar en översyn av skogspolitiken för att nå miljömålen, är C ett av blott två partier som motsätter sig detta.

Faktum är att Liberalerna i en rad miljöfrågor bryter den borgerliga enigheten och ansluter sig till de rödgröna partiernas position. Partiet vill till exempel öka anslagen för att kunna skydda mer värdefull skog, införa högre miljöavgifter på växtskyddsmedel och inrätta styrmedel för att minska klimatutsläppen även från svenskarnas konsumtion.

Naturskyddsföreningens undersökning bör visserligen inte ses som något definitivt facit för vad som är god miljöpolitik. Att Liberalerna får kritik för att man inte vill främja ekologiskt jordbruk bör partiet ta som beröm. Livsmedelsverket har ju slagit fast att det inte går att säga att ekoprodukter är bättre för miljön.

Men sammantaget visar undersökningen ändå att Liberalerna har en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Det märkliga är bara hur dåligt partiet har varit på att utnyttja den positionen.

Usla väljarsiffror

Hela 14 procent tycker att Centerpartiet har bäst politik på miljö- och klimatområdet, enligt Novus. Det är näst bäst efter MP på 24 procent. Men bara två procent lyfter fram Liberalerna. Det är bortom uselt, speciellt som L rankades högre än C redan för fyra år sedan.

Partiet skulle dock snabbt kunna profilera sig i miljöfrågan. Med en så ambitiös politik i ryggen gäller det egentligen bara att Liberalerna vågar prioritera miljön i några uppmärksammade frågor.

Flygskatten är en möjlighet. Alliansen har lovat att riva upp den om man vinner valet. Det skulle dock inte bara ge ökade utsläpp utan också kräva 1,4 miljarder kronor av ett redan snålt reformutrymme.

Ett liberalt parti borde förstås värna klimatet framför att återigen göra flyget till ett skattefrälse. Som en bonus skulle L få en rejäl slant över till en liberal hjärtefråga: att sänka marginalskatterna. 

Ta chansen, Björklund!

 

Läs också:

Jan Björklund har sumpat miljöfrågan 

Varför sprider du myter om flyget, Annie Lööf? 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!