Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

S jobblöften smälter som smör i solsken

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Det är tur för Socialdemokraterna att de flesta tycks ha glömt bort alla storvulna jobblöften som partiet lanserade inför valet.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Minns ni traineejobben? De var ett av regeringens största nummer i valrörelsen 2014. Hela 32 000 traineejobb för unga utlovades. Åtgärden skulle inte bara fixa ungdomsarbetslösheten, utan också säkerställa framtidens rekryteringsbehov av bristyrken såsom undersköterskor. 

 

Enligt de senaste siffrorna har totalt 125 jobb skapats. Inte konstigt att man aldrig hör Stefan Löfven eller arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tala om traineejobben längre.

Ett annat jobblöfte handlade om att avveckla Fas 3, som Socialdemokraterna stämplade som en förnedrande form av pysselsättning. Länge hände ingenting på den fronten. I början av året befann sig över 39 000 långtidsarbetslösa alltjämt i Fas 3, det vill säga långt fler än under alliansregeringen.

 

I februari påbörjades så den utlovade avvecklingen. Problemet är bara att regeringen inte har tagit fram något fungerande alternativ. De så kallade extratjänster som ska ersätta Fas 3 uppgick i juli månad till ynka 850 stycken. Många tusen långtidsarbetslösa riskerar således att hamna i ett limbo.

Ett av problemen är att EU:s statsstödsregler förhindrar att extratjänster används för att skapa enkla jobb. Lärarassistent går bra, exempelvis, men inte vaktmästare. Och eftersom få långtidsarbetslösa har kompetens för att klara avancerade arbeten kommer extratjänsterna att förbli ett slag i luften.

Även de mer färska jobblöftena ser ut att få en trög start. Löfven har exempelvis utlovat 5 000 beredskapsjobb för nyanlända inom svenska myndigheter. Granskar man det löftet ser man dock att det ska ha infriats först år 2020, det vill säga två år in på nästa mandatperiod.

Men Ylva Johanssons stora stolthet - snabbspåren - då? Jo, i början av sommaren skröt arbetsmarknadsministern om att 1 735 personer hade påbörjat en aktivitet inom ramen för snabbspåren. Det är visserligen betydligt mer än vad regeringen har lyckats skaka fram på andra områden, men sett till den enorma utmaningen på integrationsområdet är det inget att hoppa jämfota över precis.

Arbetsförmedlingen varnade så sent som i förra veckan för en ökad tudelning på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten minskar visserligen totalt sett, men bland personer som är födda utanför Europa ökar den. Antalet utomeuropeiskt födda som är arbetslösa uppgår nu till 148 000, vilket motsvarar 42 procent av alla inskrivna i juli.  

 

Nära hälften av alla nyanlända som är inskrivna i det så kallade etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, vilket ringar in den verkliga problematiken som vi står inför de närmaste åren.

Stefan Löfven har förvisso börjat ta begreppet "enkla jobb" i sin mun. Men S-MP-regeringen är långt ifrån att ha en plan för hur dessa ska bli verklighet. Det börjar bli bråttom att göra något åt den saken. En studieresa till låglönejobbens Tyskland vore en bra början.

 

 

Läs också: Hellre låg lön än utanförskap

 

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.