Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Rusta Sverige för ett nytt, blötare klimat

I Getinge låg flera villaområden under vatten i augusti 2014. Foto: JENS L'ESTRADE
Boende evakuerades med gummibåt från översvämningen i Hallsberg i september 2015.Foto: RICHARD STRÖM / EXPRESSEN / Richard Ström / Expressen
Stormen Sven orsakade kraftiga översvämningar längs den skånska västkusten i december 2013. I Helsingborg låg vattnet 140 centimeter över medelvattenståndet. Här syns bilar på Strandvägen i Helsingborg som drabbades av de stora vattenmassorna. Foto: JOHAN NILSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Översvämningar blir vanligare i klimatkrisens spår – och Sverige är inte redo.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Stigande havsnivåer kan drabba fler människor än vad man tidigare har trott, visar nya analyser. Enligt en studie i Nature Communications bor omkring 300 miljoner människor i områden som redan om 30 år kommer att översvämmas av havet en gång om året. Motsvarande siffra enligt de tidigare beräkningarna var 80 miljoner människor. 

Det är framför allt i Asien som städer riskerar att spolas bort när smältande isar och stigande temperaturer får den globala havsnivån att stiga. Men också storstäder som London, New York och Miami kan drabbas hårt om man inte sätter in åtgärder i tid.

I norra Sverige motverkas den stigande havsnivån av landhöjningen i några decennier till, men i de södra delarna av landet blir översvämningsrisken kännbar inom kort. Vissa städer, som Kristianstad, har redan börjat bygga vallar.

Nio av tio kommuner har redan drabbats

Klimatförändringarna leder dessutom till att Sverige kommer att drabbas av kraftiga regn oftare än förr. Varmare luft håller mer vatten, och det måste ner någonstans. Det betyder att hundraårsregn – skyfall så kraftiga att de beräknas komma en gång på hundra år – kan bli vanligare framöver. 

Nio av tio kommuner uppger att de redan i dag har påverkats av klimatförändringar, främst i form av ökade temperaturer, ökad nederbörd och förändrade vattenflöden. Avlopp och dagvattenledningar är inte byggda för att klara påfrestningarna som kombinationen befolkningsökning och stigande temperaturer medför. 

Ett talande exempel kommer från Göteborg: Fem-sex dagar efter ett kraftigare regn ökar antalet samtal om magsjuka till Vårdguiden med 20 procent. Det har forskare vid Umeå universitet kunnat mäta, och tidsintervallet mellan regn och magsjukeutbrott tyder på att det är virus i vattnet som är boven. När mycket regn faller på kort tid överbelastas nämligen avloppsnätet och orenat avloppsvatten rinner ut i vattendrag – och reningsverken klarar inte av de höga parasitnivåerna.

Kommunerna snålar på underhållet

Underhållet av svenska avlopps- och dagvattenledningar är eftersatt sedan lång tid tillbaka. De flesta reningsverk och vattenledningar byggdes på 60- och 70-talen och nu behöver de rustas upp. En rapport från branschorganisationen Svenskt vatten och Lunds universitet visar att kommunernas årliga investeringar i VA-nätet behöver öka med 35 procent. Och det kanske inte räcker.

Härom veckan presenterade svenska forskare i en ny analys att skyfallen kommer att bli betydligt kraftigare framöver än vad de tidigare beräkningsmodellerna har förutspått. Nya, mer exakta mätmetoder visar att säkerhetsmarginalerna som används vid stadsplanering i dag inte kommer att räcka till.

Det är lätt att förstå att kommunpolitiker fokuserar på annat än avlopp och skyddsvallar – det är trots allt roligare att klippa band för att öppna en ny skola än ett nytt reningsverk. Men klimatförändringarna är obönhörliga, och samhällskostnaderna för översvämningar räknas snart i miljarder. 

Vi måste både minska utsläppen och förbereda oss för en varmare, blötare framtid.