Regeringens PISA-mygel har slagit mot svaga elever

Utbildningsministern kommenterar kritiken från Riksrevisionen under en pressträff på torsdagen.
Pressad. Regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S) får hård kritik av Riksrevisionen efter att utrikesfödda elever uteslöts från PISA-undersökningen på felaktiga grunder 2018.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bild från klassrum.
Foto: THOMAS KARLSSON / DN TT NYHETSBYRÅN

Riksrevisionens kritik är stenhård: Regeringen följde inte upp de misstänkta felaktigheterna i PISA-undersökningen 2018 – och skönmålningen av svenska elevers kunskaper kan ha lett till att nödvändiga reformer uteblivit.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det var i juni förra året som Expressen avslöjade att Sverige brutit mot OECD:s regelverk i PISA 2018. Den firade förbättringen av svenska 15-åringars kunskaper hade sannolikt vänts till en försämring om studien gått till på rätt sätt. Eftersom en ovanligt hög andel utrikesfödda elever uteslöts från att skriva provet fick svenska skolan glädjebetyg.

Skolverket, som skötte PISA-undersökningen, har envist hävdat att det stora bortfallet berott på att Sverige tog emot många nyanlända elever i samband med flyktingvågen 2015, och att skolorna gjort rätt som sorterat bort de språksvaga. Det får man enligt regelverket – om eleverna läst svenska i mindre än ett år. 

Men barnen som kom med flyktingvågen hade gått i svensk skola längre än så när provet skrevs. De borde ha fått visa vad de lärt sig på samma villkor som sina klasskamrater.

För regeringen har lagt stor vikt vid PISA-resultatet. ”Ett styrkebesked!”, jublade utbildningsminister Anna Ekström (S) när resultaten presenterades hösten 2019. Nu visar Riksrevisionens granskning att tjänstemän på hennes eget departement påtalade misstänkta felaktigheter redan dagen efter – något som Ekström aldrig följde upp med Skolverket.

Regeringen har varit ointresserad av att ta reda på om resultaten är korrekta – de visade ju vad man ville att de skulle visa. Statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Erik Nilsson, gick så långt att han kallade kritiken för ”påhittade konspirationsteorier” – underförstått med rasistiska motiv.

Därför är det kanske inte så förvånande att regeringen efter Expressens avslöjande bad OECD, som ansvarar för PISA-studien, att granska Sveriges urval av elever. Anna Ekström lät Skolverket upphandla den ”oberoende” granskningen av sig självt – och påverka hur den gick till. 

Det är rena bananrepubliken. 

När tjänstemän efteråt slog larm om att OECD-granskningen bygger på ett missförstånd om hur undervisningen av nyanlända går till, begravdes promemorian i regeringskansliet. Anna Ekström och Skolverket har vid flera tillfällen hänvisat till att OECD gett dem rätt.

”Det tycker vi är förvånansvärt minst sagt”, säger revisionsdirektör Sofia Sandgren Massih till Expressens reporter.

PISA-studien ska ge en bild av vilka styrkor och svagheter som den svenska skolan har. Felaktigheterna i PISA 2018 innebär att varken regering eller opposition har den verkliga bilden av skolans utmaningar. 

”Om svagare elever inom olika grupper inte deltar i Pisa-undersökningen i samma omfattning som andra kan detta i förlängningen leda till att relevanta åtgärder för dem inte vidtas”, skriver Riksrevisionen. 

Det är oroväckande att utbildningsministerns instinkt när felaktigheter påtalas är att mörklägga, snarare än att undersöka vad som gått fel och dra lärdom av misstagen. 

Regeringens mygel och skönmålning har petat skolfrågorna från den politiska dagordningen. Det är ett allvarligt svek mot de svagaste eleverna.Riksrevisionen kritiserar Skolverket och regeringen

Sverige undantog felaktigt en stor andel elever från PISA 2018, i strid med det officiella regelverket,det slår Riksrevisionen fast i sin nya granskningsrapport.