Regeringen Löfven är för långsam mot fusket

Biometri. Fingeravtryck och ansiktsigenkänning kan minska ID-fusket.
Foto: MARCUS ERICSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fusket med identiteter och folkbokföring måste stoppas snarast. I stället kan vi få ännu en utredning.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Tillsätt en utredning till. Det har varit regeringens Löfvens go to-lösning på i stort sett alla svåra samhällsproblem. I fråga om identitetsrelaterad brottslighet har man tillsatt flera.

Problemen är välkända. Samordningsnummer delas ut lite hipp som happ. Någon identitetskontroll behövs inte. Skulle en sådan ändå göras finns sällan kompetens att säkerställa om handlingarna är äkta. Bara i Sverige har många olika aktörer, däribland privata företag, rätt att tillverka ID-kort.

Allt sammantaget gör att myndigheterna inte har koll på vilka identitetshandlingar som florerar. Det håller inte. Inte minst kriminella utnyttjar möjligheten att kunna agera under olika namn. 

Redan 2017 skrev Anna Dahlberg på denna ledarsida att endast en instans, exempelvis Polisen, borde få utfärda nationella identitetshandlingar. Två år senare presenterades ett liknande förslag i utredningen ”Ett säkert statligt ID-kort”. Den har sedan dess dragits i långbänk, trots att behovet av åtgärder har varit akut i åratal.

För att gå till botten med frågan föreslås, hör och häpna, därför en ny utredning.

Dagen innan midsommarafton kom ytterligare en utredning på temat. Förslagen i ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer” går dock tyvärr emot linjen om en enda, sammanhållen identitet. Samordningsnumren, som i och för sig kommer att stramas upp en smula till följd av en tredje process regeringen har dragit i gång, bör behållas, anser man. Däremot vill utredaren minska behovet av dem genom att låta Skatteverket dela ut identitetsnummer, som ska vara säkrare. Rörigt? Minst sagt. 

Särskilt då Skatteverket inte föreslås få rätt att lagra fingeravtryck och andra biometriska data, eller ens söka i Migrationsverkets databas. Visserligen ska biometri kontrolleras, men bara gentemot ID-handlingen som åberopas. Om ett utländskt pass eller identitetskort inte innehåller sådan information, ska identitetsnumret skapas ändå. Samma person kan alltså enkelt ansöka om ett nytt identitetsnummer baserat på andra ID-handlingar. 

Flera stora tunga myndigheter vädjade redan 2019 om att få använda biometri för att kunna motverka oriktiga identiteter och därmed bekämpa den organiserade brottsligheten. Men trots det föreslår utredningen att Skatteverket inte ens ska få lagra fingeravtryck från den som vill bli folkbokförd i Sverige. Det anses nämligen för integritetskränkande att myndigheten som ska hålla koll på vilka som befinner sig i landet för sådana register. Man tar sig för pannan. 

Även om den senaste utredningen betonar integritetsaspekterna, inser den ändå möjligheterna med ökad lagring av biometrisk data. 

För att gå till botten med frågan föreslås, hör och häpna, därför en ny utredning. 

I väntan på den kan den organiserade brottsligheten ostört fortsätta att utnyttja luckorna i den svenska folkbokföringen.