Rätt att regeringen sviker om stupstocken

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S.
Foto: Lisa Mattisson Exp

Socialdemokraterna kan ha kvar ambitionen att slopa utförsäkringen, men den bör ges samma status som kravet på att avskaffa monarkin.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det var ett av alla de socialdemokratiska vallöftena - att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Förslaget fanns i höstbudgeten, tanken var att garrottera tidsgränsen 1 juli år. Men budgeten föll och i just detta avseende sannolikt till finansminister Magdalena Anderssons lättnad. För utgifterna för sjukförsäkringen ökar ändå.

När Socialdemokraterna vann regeringsmakten i september var sjuktalet 9,1 hela dagar per försäkrad person. Sedan har det fortsatt ticka uppåt med en tiondels dag varje månad. Februarinoteringen var 9,5.

Försäkringskassan har redan skrivit upp sin prognos för kostnaden med drygt en miljard kronor. Risken är överhängande att den måste skrivas upp igen. Då är det inte läge ens för en socialdemokrat att fylla på utgiftskontot med kostnader för evig sjukskrivning, särskilt som en sådan reform i sig bidrar till att förlänga andra sjukskrivningar.

Regeringen kommer inte att lägga in skrotad stupstock i vårbudgeten, förklarar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) fast på ett mer omständligt sätt. Man måste i "god ordning" vänta in och analysera remissvaren på socialförsäkringsutredningen till exempel. I vårbudgeten handlar det om att ge besked om när regeringen ger besked om den bortre tidsgränsen. Även om Strandhäll försäkrar att ambitionen att avskaffa "fattiggörandet" av långtidssjuka står kvar.

Problemet för alla regeringar, och i synnerhet denna, är att de har så många ambitioner. Det var svårt att se hur de gick ihop redan i höstens fallna budgetförslag.

Sedan dess har Socialdemokraterna lovat drygt en miljard mer om året till försvaret och häromdagen några nya u-båtar ovan på det. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) lanserade nyligen förslag om att staten ska gå subventionera nya lägenheter. Och utgifterna för sjukpenning ökar som sagt med automatik när sjukskrivningarna ökar i antal och längd.

Löftet om att avskaffa tidsgränsen i sjukförsäkringen borde aldrig ha givits. Men när regeringen nu ska göra reträtt kan de låna retoriken från Ingela Thalén, socialminister (S) en gång i tiden: "Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att vi har som mål att arbeta för."

Den gången gällde det vallöftet från 1988 om att bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader. Där är vi inte än, i dag är det 13 månader med hög ersättning och tre med 180 kronor om dagen.

Politikerna, oavsett partisymbol, har sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet valt att hålla tillbaka krav om bättre ersättningar och i stället lagt pengar på verksamheter. Samt sänkt skattetrycket en del. Det är en riktig prioritering även för framtiden.

Socialdemokraterna kan för all del ha kvar ambitionen att avskaffa utförsäkringen, men den bör ges samma status som kravet på att avskaffa monarkin.