Räkna med oroligheter i extremvärmens spår

Torkan har lett till rekordmånga och stora skogsbränder i Sverige denna sommar. Här vid Kårböle utanför Ljusdal.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Ovanligt varmt och torrt väder har inneburit akut brist på bete för korna, och många svenska bönder tvingas skicka sina djur på nödslakt.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Mjölpriset stiger när torkan leder till dåliga skördar.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD /IBL IBL BILDBYRÅ
Protester i Egypten i samband med arabiska våren 2011.
Foto: STR / AP

Hettan som håller delar av Europa, Amerika och Asien i sitt grepp kan utlösa en global ekonomisk kris.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Grödor torkar ihop på stenhårda åkrar. Hästar och kreatur leds till nödslakt. Men torkan drabbar fler än de svenska bönderna. 

I Ryssland – världens brödbod och största exportör av vete – spås skörden bli den minsta på flera år. Europas vetefält kan inte täcka upp, för även i Tyskland och Frankrike är torkan kännbar. I Paris har priset på terminer i vete stigit kraftigt – det ligger nu på den högsta nivån sedan handeln startade 2015.

Ökade matpriser slår inte bara mot konsumenternas plånböcker. Det kan också skapa geopolitisk oro. Det romerska folket krävde bröd och skådespel för att inte revoltera. I andra länder nöjer man sig med bröd.

Matbrist i Mellanöstern

Egypten är den största importören av ryskt vete, eftersom statligt subventionerat bröd är en hörnsten i kosten för många av de 100 miljoner invånarna. Redan nu betalar den egyptiska regeringen det högsta priset på tre år för veteimporten. Höjda matpriser har till folkliga uppror i regionen tidigare – bland annat i Tunisien 2011, där Jasminrevolutionen blev startskottet för hela den arabiska våren. 

Oroligheter i Egypten skulle kunna spridas till grannländerna, och få efterverkningar i Europa. Tänk bara på Libyen, vars kustbevakning och flyktingläger i praktiken utgör EU:s södra gräns.

Men det obönhörliga solgasset påverkar inte bara matpriserna. I Frankrike har floderna värmts upp så mycket att vattnet inte längre kan kyla kärnkraftverken, med avstängda reaktorer som följd. I Storbritannien har värmen tvingat naturgasverk att dra ned effekten. 

Sverige är inte längre nettoexportör av el till Tyskland, i sommar har exporten gått åt andra hållet; vattenkraften har drabbats av sinande reserver, vindturbinerna står stilla och i stället importerar hela Norden tysk kolkraft. Elpriserna i juni låg högt över förra årets priser: 55 öre per kilowattimme jämfört med 32 öre. 

Samtidigt varnar Svenska kraftnät för att Sveriges tid som självförsörjande elproducent kan vara förbi. Nästa år stänger Ringhals 2, ett år senare Ringhals 1. Redan i höst kan elräkningen bli rekordstor. Vi får hoppas på onormalt kraftiga höstregn som fyller på reservoarerna. Annars blir vintern dyr, och industrin lidande.

Ökade priser på mat och olja hänger ihop

Snart lär även oljepriserna följa med uppåt. De stora oljeproducenterna är nämligen helt beroende av att importera mat. Upptakten till 70-talets oljekris var att den sovjetiska veteskörden slog fel -72, varpå Sovjet köpte upp stora lager på världsmarknaden med kraftigt stigande matpriser som följd. Det var inte bara upprördhet över Yom Kippur-kriget som föranledde att Gulfstaterna ströp världens oljetillförsel, att få upp oljepriset för att finansiera matimporten spelade också in. 

Enligt Konjunkturinstitutet står Sverige inför en kommande lågkonjunktur. Den extrema värmen denna sommar kan visa sig vara gnistan som tänder en global, ekonomisk kris. Är Sverige rustat för det?


Läs också: Vansinne att EU ratar nya, smarta – torktåliga! – grödor