Räds inte fakta om invandring och brott

Justitieminister Morgan Johansson (S) bör ge Brå i uppdrag att utreda brott och härkomst.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Människor med utrikes bakgrund är överrepresenterade i de kriminella gängen.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utrikes födda är kraftigt överrepresenterade i de kriminella gängen. Regeringen bör ge Brå i uppdrag att göra en grundläggande kartläggning om brottslighet och härkomst.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Expressen har kartlagt de nätverk som styr Stockholms undre värld. Våldsbrott, skjutningar och narkotikahandel är nästintill vardag i många av stadens förorter. Mellan konflikterna hamnar allmänheten, som inte har möjlighet att flytta och som upplever att polisen inte kan skydda dem tillräckligt.

Statsminister Stefan Löfven har slagit fast att "gängkriminaliteten ska knäckas". Ändå ser regeringen ingen anledning att skaffa sig kunskaper om de kriminellas bakgrund. Att ge Brå i uppdrag att analysera kopplingen mellan kriminalitet och att vara utrikes född eller att ha utrikes födda föräldrar är att gå Sverigedemoraternas ärenden, sa justitieminister Morgan Johansson i vintras. 

Det är synd. Den senaste statistiken om brott och ursprung är från 2005. Sverige har förändrats mycket på två decennier.

Ovisshet skapar rädsla

Expressens kartläggning visar att drygt 82 procent av medlemmarna i Stockholms kriminella nätverk har två föräldrar som invandrat till Sverige. Detta betyder givetvis inte att alla människor som bor i problemförorter skulle vara brottslingar, och inte heller att alla brottslingar är invandrare. Men det visar tydligt att svensk integrations- och migrationspolitik har fått negativa konsekvenser för trygghet och säkerhet.

Argumentet att Brå inte bör ta fram denna typ av statistik eftersom det spär på främlingsfientlighet är svagt. Den största rädslan skapas av ovisshet. Det är bättre att ha korrekta fakta än att människor får en felaktig uppfattning att alla som sitter i svenska fängelser är invandrare. 

Ursprung ger givetvis inte "hela bilden". För att bekämpa brottslighet behöver man analysera alla relevanta riskfaktorer. Att vara fattig, lida av psykisk ohälsa och att vara lågutbildad ökar risken för att hamna i kriminalitet, liksom att vara invandrare, säger kriminologen Manne Gerell till Expressen. 

Inte dra alla över en kam

Att utrikes bakgrund ger en ökad risk för kriminalitet är ingen värdering. Det är helt enkelt så verkligheten ser ut, och det blir varken bättre eller sämre av att man har grundlig fakta på bordet. Däremot måste man ha korrekt information för att överhuvudtaget kunna vidta brottsförebyggande åtgärder.

Man ska akta sig för att dra alla människor över en kam. Men de flesta förstår att endast en mycken liten del av alla män är våldtäktsförövare, trots att Brå tagit fram statistik som påvisar mäns kraftiga överrepresentation. Ingen hävdar att kön inte är relevant faktor för att analysera våldtäkter. Man kan hävda att kön är av betydelse utan att döma alla män, och på samma sätt är det självklart att den absoluta majoriteten av alla med utrikes bakgrund inte är gängkriminella trots invandrares överrepresentation.

Både Norge och Danmark har officiell, uppdaterad statistik om brottslighet och härkomst. Regeringen bör ge Brå i uppdrag att kartlägga hur det ser ut i Sverige.


Läs också:

Gör som Norge, utred invandringen