Rädda Barnen har lika fel som MP och V

Miljöpartiets syn på barnfattigdom, bidrag och migration liknar Rädda Barnen.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sverige och Finland är de enda som har gratis skolmat, bland de 14 europeiska länder som Save the Children har undersökt.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT NYHETSBYRÅN

Rädda Barnens har samma inställning som MP och V. Och de har lika fel om barnfattigdom och bidrag.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Svenska barn är så fattiga att Sverige numera liknar Kosovo och Albanien mer än Danmark och Finland.

Den bilden kablade svenska Rädda Barnen ut i ett pressmeddelande förra veckan, apropå en ny europeisk fattigdomsrapport från moderorganisationen Save the Children. Den spreds vidare av andra medier. DN:s rubrik löd exempelvis: ”Hög barnfattigdom i Sverige – jämförs med Östeuropa”

Men Rädda Barnen fick några dagar senare förödande kritik från två sociologiprofessorer och fattigdomsforskare på DN Debatt. 

Medianinkomsten i Sverige är uppåt 13 gånger så hög som i östländer som Albanien och Kosovo. Att nämna svensk relativ barnfattigdom – definierad som en disponibel inkomst mindre än 60 procent av ett lands medianinkomst – i samma andetag som kosovansk, är totalt missvisande, skrev Carina Mood och Jan O Jonsson.

Policymässigt liknar Rädda Barnens inställning den hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

De påpekade också direkta felaktigheter. Rädda Barnen hävdade att 23,1 procent av svenska barn är fattiga. I själva verket hör den siffran till Eurostats definition ”i riskzonen för fattigdom eller social exkludering”. Det är ett brett mått som också fångar familjer med låg standard, arbetslöshet och svag anknytning till arbetsmarknaden. 

Efter denna sågning skickade Rädda Barnen i fredags ut både en rättelse om fattigdomsmåttet och ett ”förtydligande”: De försökte inte alls jämföra Sverige med Kosovo, för det vore ”orimligt”, påstod de.

Men det är exakt vad de gjorde. 

Policymässigt liknar Rädda Barnens inställning den hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man kräver en ytterst generös asylinvandring och vägrar erkänna att det oundvikligen leder till ökad relativ fattigdom bland barn. 

I grunden hänger svenska barns välstånd på att föräldrarna försörjer och sörjer om dem.

I likhet med MP och V vill Rädda Barnen också minska klyftorna genom höjda bidrag, som barn- och bostadsbidrag. Men höjda bidrag minskar inte arbetslösheten eller därtill kopplade problem som att föräldrar inte kan språket och har bristfälliga kunskaper om det svenska samhället. 

Bidrag kan tvärtom skapa fattigdomsfällor. Flerbarnstillägget innebär att en sexbarnsfamilj kan kvittera ut 11 740 kronor i månaden enbart i barnbidrag. Vissa invandrarfamiljer har fler barn än så och i patriarkala kulturer kan det dessvärre fungera som ”hemmafrubidrag”.

Flerbarnstillägget borde ersättas med ett flerbarnsavdrag. 

Det finns barn i Sverige som lever i absolut, inte relativ, fattigdom; i familjer som inte har råd med lagad mat, semester, tv eller att betala räkningar, till exempel. Men jämfört med andra länder är andelen glädjande nog mycket liten: 3-5 procent. 

Välfärden levererar faktiskt. Men i grunden hänger svenska barns välstånd på att föräldrarna försörjer och sörjer om dem. Politiska löften om att ”utrota barnfattigdomen” är orealistiska. I synnerhet om man samtidigt för en ohållbar migrationspolitik.