Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Qutb viktig för fredlig islam

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Inom kyrkorna växte

 i början av 1900-talet fram rörelser för större samhällspolitiskt ansvar. Även inom islam utvecklades i mötet med kolonialism och skriande orättvisor organisationer som krävde politiska och sociala förändringar. Boken "Social rättvisa i islam" spelade en viktig roll för en fredlig politisk reformrörelse byggd på islam, demokrati och icke-våld. Men Qutbs personliga livsöde visar vad som riskerar ske när människor fråntas frihet och yttranderätt. Hans senare texter skrevs i fängelse i väntan på avrättning. Organisationen hade då förbjudits och dess grundare mördats. Det är först då man möter en militant Qutb, som övergett icke-våld och som ifrågasätter den västliga demokratin. Det ger även i nuet en belysning av hur man bör bemöta politisk islam. Och fortfarande tycks det vara så att de islamistiska rörelserna vinner människors stöd inte med våldsanvändning utan genom sociala program, utbildning, hälsovård.

Broderskapsrörelsen

 förespråkar dialog. Skillnader i erfarenhet och åsikt ger samtal mening. Vi vill fortsätta dialog och samverkan, och vi hoppas att fler muslimska organisationer och fler politiska partier vill delta. Jag är förvånad att Expressens ledarsida i Uppdrag granskning hävdat att jag sökt hindra en debatt. Expressen borde emellertid avstå från att i svepande drag utpeka människor som extremister. (Åsikten redovisades också i tv-intervjun, men blev försåtligt bortredigerad). Sveriges muslimska råd representerar c:a 75 000 av c:a 100 000 landets troende och praktiserande muslimer. Ska politiskt och religiöst engagerade muslimer generellt beläggas med yttrandeförbud och kontakt med dem förbjudas? Expressens kritik mot dialog och samverkan med Sveriges muslimska råd kan tyvärr uppfattas som det liberala svaret på frågan! OLA JOHANSSON Broderskapsrörelsen