Prioritera dem som får stanna

Asylsökande i Malmö tvingas sova utomhus när Migrationsverket har slut på sängplatser.
Foto: Fritz Schibli

Stefan Löfven pratar om "ordning och reda" och att den som fått avslag måste åka hem. Men om det ska bli verklighet krävs lagändringar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I veckan gick polisen in i ett ödehus i Mölndal. Där bodde 16 pojkar och yngre män under miserabla förhållanden, enligt polisen är de flesta från Marocko. Huset ägs av Mölndals kommun.

Att kommunen inte har kontroll över att de hade ockuperat kommunens eget hus är representativt för hela Sverige.

Ingen vet hur många personer som lever illegalt under Migrationsverkets och andra myndigheters radar. Det finns uppskattningar om att det enbart i Stockholms city finns tvåhundra marockanska gatubarn. Många - om än inte alla - livnär sig på snatterier, droghandel och rån.

Det brukar talas om en risk för att det utvecklas parallella samhällen i Sverige. Sanningen är att de är här sedan länge. Marocko vill inte ha med de stackars barnen att göra. Sverige måste uppenbarligen ta hjälp av EU mot Marocko.Sent omsider har statsminister Stefan Löfven och inrikesminister Anders Ygeman börjat tala om hur viktigt det är att papperslösa också avvisas, inte minst för att frigöra 6 000 platser på Migrationsverkets boenden.


I Sverige har man nämligen rätt att bo kvar där i väntan på att avvisningen ska verkställas. Och eftersom många saknar ID-handlingar, och vägrar att medverka genom att begära nya handlingar, kan de sätta stopp för sin egen avvisning. Statens svar blir att förse dem med mat och husrum. Detta samtidigt som människor med giltiga asylskäl inte kan få tak över huvudet. Regeringen har nu aviserat förändringar - men inte för alla grupper.

I debatten brukar det betecknas som oförsvarligt att ställa grupp mot grupp. Om bara skatterna höjs eller om vi avstår några julklappar löser sig allt. Men om flyktingpolitiken ska vara human måste människor som inte fått sin asylansökan prövad prioriteras framför dem som inte har rätt att vistas i Sverige. Antalet boendeplatser är inte oändligt.


Det förhållandet gäller även antalet skolplatser. Köerna och väntetiderna växer för att flyktingbarn ska få gå i skolan. Och hur många julklappar vi än avstår förblir bristen på lärare och lokaler akut i många kommuner. Skolverket tror i dag att det handlar om uppemot 2 000 elever. Den gruppen kommer att växa kraftigt om inget görs. Alliansregeringens och MP:s politik att ge papperslösa barn rätt till undervisning måste därför omprövas.Nu är budskapet till de som fått avslag på sin asylansökan tvetydigt: Staten kräver visserligen att de ska lämna landet omedelbart - men går de under jorden i fyra år får de ansöka om asyl igen. Den tidsgränsen måste också höjas.Höstens kraftiga flyktingström har satt välfärdssystemen under hård press. Då är det inte en human flyktingpolitik att låta de som vistas illegalt ta resurser från asylsökande som har rätt att vistas här.