Politikerna måste betala för det försvar de har beställt

Politikerna lovar en halv miljard mer till försvaret redan i år. Men Sverige kommer av allt att döma att ha ett försvar för vackert väder länge än.
Foto: SARA STRANDLUND
Försvarsgruppen presenterade sin satsning på försvaret.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

En halv miljard mer till försvaret är ett myrsteg i rätt riktning. Men fortfarande vägrar politikerna att betala för det försvar man har beställt.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Försvaret ska få en halv miljard kronor extra i vårbudgeten. Det har regeringen kommit överens om tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Pengarna ska bland annat gå till större övningar, fler fordon till Hemvärnet och luftvärn till stridsgruppen på Gotland. Dessutom ska kommuner, landsting och länsstyrelser få mer resurser för sin totalförsvarsplanering. 

Mycket är bra med överenskommelsen. Viktigast är nog att det är Försvarsmakten själv som har tagit fram listan med satsningar som går att genomföra redan i år. Försvarspolitikerna har för en gångs skull lyckats avstå från att själva peka ut vilka vapensystem som ska köpas in och vilka regementen som ska befolkas. Det borgar för att det blir mer pang för pengarna.

Försvarsmakten måste få mer pengar

Att en femtedel av summan går till civilförsvaret är också vältänkt. Det är inte bara det militära försvaret som har fått lida av de senaste decenniernas neddragningar. Hur exempelvis livsmedelsförsörjningen ska skötas i kristid är en typ av fråga som avgör hur god Sveriges totala försvarsförmåga kan bli.

Efter hackerattackerna under det amerikanska presidentvalet och med 18 månader kvar till det svenska riksdagsvalet är det också bra att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges mer pengar för att stärka cybersäkerheten. Alla hot mot demokratin är inte militära.

Politikerna i försvarsgruppen var så nöjda med de 500 miljoner de skakat fram att de firade med tårta innan presskonferensen. Men det finns goda skäl att dämpa entusiasmen.

Försvaret är fortfarande kraftigt underfinansierat. ÖB Micael Bydén har krävt 6,5 miljarder kronor fram till år 2020 enbart som kompensation för fördyringar som har uppstått. Försvarsmateriel ökar nämligen i pris i betydligt snabbare takt än andra varor. Det betyder att staten kommer att behöva satsa ytterligare många miljarder enbart för att uppfylla det som politikerna beslutat om och för att undvika att Sverige tappar i försvarsförmåga. Någon egentlig upprustning har politikerna ännu inte beslutat om, sina glada miner till trots.

Sverige kommer av allt att döma att ha ett försvar för vackert väder länge än.

Den nuvarande inriktningen på försvaret klubbades dessutom i ett säkerhetspolitiskt betydligt ljusare läge. För att parera för bland annat Rysslands fortsatta upprustning och för den osäkerhet som Donald Trump har spridit kring det gemensamma försvaret av väst skulle det egentligen behövas ännu mer resurser.

Politikerna i försvarsgruppen signalerade glädjande nog att det också kommer att komma mer pengar i höstbudgeten. Men historien förskräcker. Hittills har politikerna varit ovilliga att betala hela notan för det försvar man har beställt.

Sverige kommer av allt att döma att ha ett försvar för vackert väder länge än.Läs också:

150 man på Gotland skrämmer knappast Ryssland 


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.