Polisen måste gå till botten med dödsskjutningarna

Foto: PRIVAT
Foto: Nicole fältlöv amiri
Eric Torell sköts natten mellan torsdag och fredag.
Foto: PRIVAT/Nicole Fältlöv Amiri

Tjugoåringens död måste utredas noggrant. Annars kan förtroendet för polisen ta allvarlig skada. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Eric Torells död är en tragedi. Tjugoåringen, som hade Downs syndrom och autism, sköts ihjäl av polis i centrala Stockholm natten till torsdag. 

Han hade rymt hemifrån och bar på en leksakspistol i plast. Polisen på plats uppfattade situationen som hotfull. Men för hans föräldrar är det svårt att begripa hur sonen, som enbart kunde säga ”mamma”, kunde ses som ett hot. 

Åklagarmyndigheten har, som brukligt, inlett en förundersökning om tjänstefel. För att förtroendet för polisen ska kunna upprätthållas krävs även en noggrann internutredning av händelsen.  

Upprepa inte Husby 

Det är viktigt att inte polisen gör om de misstag som skedde i samband med Husbyskjutningen, då en 69-årig man sköts till döds. Dels gick polisen ut med felaktig information till allmänheten. Dels dröjde det innan de inblandade poliserna förhördes, vilket innebar att de hade möjlighet att prata ihop sig innan internutredningen påbörjades. Den typen av felsteg riskerar att skada tilliten till polisen.  

Eric Torells död är den sjätte polisskjutningen i år med dödlig utgång. Det är den högsta siffran som har uppmätts sedan mätningarna började. Statistiken visar också att dödsskjutningarna har ökat de senaste tio åren. 

Utifrån offren att döma verkar det inte som att det är kopplat till det ökande gängvåldet. Handlar det i stället om att den svenska poliskåren är under hård press? Att den utsätts för våld i allt större utsträckning? 

Mer utbildning krävs 

Flera av dödsoffren har lidit av psykiska störningar – är den ökande mentala ohälsan i samhället ett bidragande skäl? De frågeställningarna måste polisen gå till botten med. 

Något som borde göras snarast är att ge poliser bättre utbildning i hur man kommunicerar med människor som har funktionsnedsättningar eller lider av psykisk sjukdom. Enligt Christer Palmkvist, tillförordnad ordförande för Polisförbundet, är polisen inte tränad för att hantera situationer med personer som har en utvecklingsstörning (SR 3/8). 

Vissa av dödsfallen är uppenbara tragedier. Men polisen kan också rädda liv med sina tjänstevapen – sina egna eller brottsoffers. I april ingrep polisen och sköt en man som attackerade en kvinna med kniv. Mannen avled senare.  

Använd elpistol i stället 

Att undvika dödligt våld är givetvis det bästa. För att minska användningen av tjänstevapen har pilotverksamhet med elpistoler inletts på flera håll i landet, bland annat i Borås och Västervik. Försöket ska pågå från 2018-2020, sedan ska en utvärdering göras. Verksamheten borde snarast utökas till fler polisområden. 

Elpistolen kommer aldrig helt att kunna ersätta tjänstevapnet. Men förhoppningsvis kan användandet av elchockvapen, eller bara blotta synen av vapnet, leda till att situationer trappas ned innan de hinner bli hotfulla. 

Polisen måste vända på varje sten så att fler tragedier kan undvikas i framtiden.  


Läs också: 

Ge polisen elpistoler och rädda liv, Eliasson 

MALIN SIWE: Fundera på elpistoler