PM Nilsson: Vem är Ulf Bjereld?

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Han har intervjuats

 i Ekot, i TV4, i DN, i SvD och av TT. Genomgående kallas han "Mellanösternkännare och professor i statsvetenskap" (Ekot), "Mellanösternexpert" (TV4, SvD och TT) eller rätt och slätt "Mellanösternkännare" i DN. Att Ulf Bjereld är professor är oomtvistligt, säkert en utomordentlig sådan. Han leder ett forskningsprojekt om Sverige under kalla kriget vid Göteborgs universitet samt forskar om den politiska betydelsen av "samhällets accelererande individualisering". Han undervisar också studenter i internationell politik Men på vad sätt Ulf Bjereld är Mellanösternexpert är oklart. Bland hans tio böcker, 22 akademiska uppsatser, 14 akademiska artiklar och 35 debattartiklar i dagspressen som han redovisar på sin hemsida finns ett enda alster som handlar om situationen i Mellanöstern: ett bidrag till en dansk antologi om fredsprocessen som utkom 1997. Annars ingenting. Här finns en bok om svensk Mellanösternpolitik under kalla kriget och en artikel om vad svenskar tycker i palestinafrågan, men det är en helt annan sak. Hans senaste bok är en kritik av det individualiserade samhället. I presentationen av sig själv nämner han inte Mellanöstern överhuvudtaget. Det går alltså knappast att hävda att Bjereld har någon akademisk grund för att utge sig för Mellanösternexpert. Hans forskning handlar främst om svensk politik.

Vad han däremot

 med fog kan kalla sig för är debattör, palestinavän och socialdemokrat. Han är flitig gäst på landets stora debattsidor och han sitter i styrelsen för de kristna socialdemokraternas förening Broderskap. Inget fel i detta. Det är bra att folk får säga sin mening, det är bra att folk bryr sig om palestiniernas svårigheter och det är bra att akademiker vågar ge sig utanför sina discipliner och debattera politiska frågor. Men då är det bra att känna till vem Ulf Bjereld är. När man läser Per Gahrton, som också är engagerad i palestinafrågan, vet man ju vem det är. Men vem är Ulf Bjereld?

Som debattör har

 han en tydlig slagsida åt en viss typ av vänster som tidskriften Arena döpt till nationalvänstern. Han var emot ett svenskt medlemskap i EU, bland annat för att han ansåg att Sverige då skulle riskera att anfallas av Ryssland. Han var mycket kritisk till västmakternas ingripande i Kosovokriget. Tillsammans med bland andra Per Gahrton och Lars Ohly undertecknade han i april en artikel om att avbryta allt militärt samarbete med Israel - men skrev inte ett ord om Sveriges militära samarbete med diktaturen Saudiarabien. Under sina år som medlem i Kpml(r) i början av 80-talet skrev han en artikel i tidningen Proletären där han kritiserade den polska frihetsrörelsen och att Solidaritet förrådde den kommunistiska saken. Kpml(r) har ofta varit extrem i sin Israelkritik och under långa perioder hävdat att den judiska staten måste utplånas. Att vara engagerad i palestinafrågan och söka sig dit antyder ett förhållningssätt som måhända är intressant men knappast opartiskt.

Inte heller är

 broderskaparna vilka som helst i palestinafrågan. Broderskapsrörelsen har en lång tradition av medlemmar som är mer eller mindre öppet fientliga mot den judiska staten. Både Sigbert Axelson och Jan Bergman, som varit ledande broderskapare, var aktiva försvarare av Radio Islam i den största rättegången om hets mot folkgrupp som genomförts i Sverige. Axelson har i ett flertal artiklar därtill argumenterat för att Israel av teologiska skäl ska upphöra eftersom judarna ska omvändas till kristna varför staten Israel förlorar sin mening. Bakom den oskyldiga fasaden av kristen hygglig "dialog" odlar Broderskaparna i dag kontakter med extrema islamister som också har Israels utplånande på programmet. Ett färskt exempel är när man bjöd in den radikale islamisten och Hamassympatisören Azzam al-Tamimi att tala. al-Tamimi är uttalat för staten Israels utplånande, stöder självmordsbombningar och anser att "martyrskapet inte är slutet, utan början på de underbaraste av ting. I efterlivet är man för evigt välsignad, medan ens efterlevande kan fortsätta att inspireras av ens gärningar." Ett annat är Uppdrag gransknings avslöjande om Broderskapsrörelsens täta och okritiska kontakter med muslimska brödraskapets svenska gren. Ett tredje är att broderskaparen Ola Johansson aningslöst hyllar den islamistiska ideologen Sayyd Qutbs sociallära men helt bortser ifrån Qutbs totalitära idéer, hans brinnande antisemitism och hans romantisering av martyrdöden.

Denna bakgrund

 diskvalificerar på intet sätt Ulf Bjerelds medverkan som kommentator i Mellanösternfrågor, men man ska veta att hans analyser är av en speciell karaktär, att de inte grundar sig på hans forskning och att de politiska organisationer han valt har starka böjelser för Israels mer extrema fiender. Själv skulle jag inte lita ett ögonblick på en sådan person i frågor som rör konflikten mellan israeler och palestinier. Och att han har fått status som opartisk Mellanösternexpert säger en del om vilket sammanhang svensk utrikesbevakning tyvärr ofta befinner sig i.