Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Plikt och moral ska inte lagstiftas om

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Mannen på bilden har varit Sveriges mest jagade person. Polisen tror sig nu ha gripit honom.

Att råna en hjälplös man som fallit ner på t-banespåret och lämna honom åt att bli påkörd har förstås väckt berättigad avsky.

Kristdemokraterna försöker göra politik av denna tragiska händelse vid t-banestationen Sandsborg. Se där, vad var det vi sa, ja, nästan triumfatoriskt plockar man fram partiets gamla lagkrav. Göran Hägglund påpekar att "händelsen visar tydligt på behovet av den civilkuragelag som vi kristdemokrater vill se."

Verkligen?

Tror verkligen Göran Hägglund att denna samvetslösa person i så fall stått där på perrongkanten och funderat: "Oj då, jag riskerar visst att även dömas för brott mot civilkuragelagstiftningen. Bäst att ringa 112 eller försöka hjälpa upp honom från spåret"?

 

Det är ju inte så att vi lever i laglöst land. Hans brott rubriceras som grov stöld och då är maxstraffet sex år "om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art". Och just i detta fall torde det inte råda någon tvekan om vare sig det farliga eller hänsynslösa.

Kristdemokraterna vill alltså med lag tvinga svenska folket till att bli bättre människor. Den moraliska plikten att ingripa vid brott eller olyckor ska få en straffrättsligt status. Men KD:s lagkrav bygger på två - felaktiga - föreställningar.

För det första att en en civilkuragelag skulle få fler människor att reagera när andra människor är i nöd.

Det är inte alls säkert. Risken är uppenbar att vittnen kan tänkas strunta i att anmäla brott eller olyckor om de själva upplever att de skulle åtalas för att inte ha ingripit.

 

För det andra förutsätter KD att befolkningen lider av ett stort moraliskt underskott, att underlåtenheten att ingripa och larma utgör ett samhällsproblem. Det är möjligen en föreställning om det kalla, cyniska och skrämmande Stockholm som florerar i pingstförsamlingar på det småländska höglandet, men den saknar verklighetsförankring.

Myten om svenska folkets underskott på vanlig enkel medmänsklighet är just en myt. Folk är "godare" än vad KD tror. Vi ställer upp, larmar polisen, ingriper, ger första hjälpen och ringer efter ambulans. Och de undantag, som enligt medielogiken får stor uppmärksamhet, är inget bevis för en befolkning som brister i empati eller saknar handlingskraft.

KD:s krav på civilkuragelag har utretts. Då inträffade det ovanliga att utredaren Olle Abrahamsson, tillika rättschef på justitiedepartementet, tog kraftfullt avstånd från utredningens utgångspunkter. Han påpekade att: "Det går inte att tvinga människor att bli goda medborgare. Det finns också en gräns för hur mycket staten genom förbud och regleringar bör lägga sig i människors privatliv."

Olle Abrahamsson hade just civilkurage att säga vad saken handlar om.