Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Peter Santesson

Så gissade jag rätt på nästa utsatta område

Inrikesminister Mikael Damberg (S) kommenterar nya listan på utsatta områden.
Valsta i Sigtuna kommun är ny på polisens lista över utsatta områden.
Foto: Google maps
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Redan för tre år sedan pekade jag ut Valsta som ett troligt nytt utsatt område. Prognosen baserades på en enkel statistisk observation: den mycket höga andelen utländska medborgare.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Nya namn och listor är alltid tacksamt nyhetsmaterial. Dessa blir årets sommarpratare, här har vi artisterna i Mellon. Och har man sett. Förra veckan kom förhandsuppgifter om den nya listan på utsatta områden. Numera har listan har blivit en återkommande mediehändelse. Måtte jag aldrig vänja mig.

En av årets bubblare är ett område som heter Valsta. Många har nog svårt att placera det, men för mig ringde en klocka. Det där namnet hade jag både hört och skrivit om förut. För drygt tre år sen var jag så pass djärv att jag i en krönika pekade ut just Valsta som kandidat för att hamna på nästa lista över utsatta områden. Så blev det också. Då visste jag mycket lite om stället. Prognosen baserades bara på en enkel statistisk observation: den mycket höga andelen utländska medborgare i stadsdelen.

Jag hade snubblat över siffran när jag utforskade Valmyndighetens statistik över antal röstberättigade i valdistrikten (ett typiskt distrikt är ofta en handfull kvarter stort och har ett drygt tusental invånare). Utländska medborgare har normalt sett rösträtt i kommunalvalet men inte i riksdagsvalet.  

Mycket höga andelar av utrikes födda har hög förklaringskraft till vilka områden som klassas som utsatta områden.

När jag rensade bort studentområden samt områden nära norska och finska gränsen upptäckte jag något märkligt med distrikten som hade högst andel utländska medborgare över 18 år. Vartenda ett av namnen kändes välbekant. Var det inte…? Jag kollade och fann att jag kunde bocka av dem på listan över utsatta områden. Träffsäkerheten var remarkabel. Alla namn utom ett: Valsta. Illavarslande för det området, tänkte jag, och fick tyvärr rätt.

Listor på olika slags ”utsatta områden” har förekommit i många tappningar och det är lätt att blanda ihop dem. Polisens lista räknas inte fram från statistik över fattigdom, arbetslöshet eller för den delen antal brott. I Polisens definition av vad som är ett utsatt område är det i grunden makt som man talar om. Det är områden där lokala kriminella nätverk får stort inflytande, där allmänheten inte vågar hjälpa Polisen och där det är svårt att riktigt veta vem man kan lita på och var den kriminella världen börjar. Klassificeringen som utsatt område bygger på Polisens egen bedömning av hur långt det har gått.

Ändå visar sig Polisens skönsmässiga uppskattning följa samma mönster som statistiken. Nu har forskare gjort en mer sofistikerad analys som i stort bekräftar den enkla tumregeln. I en förhandsversion av en studie av Manne Gerell, Mia Puur och Nicklas Guldåker har de funnit att i synnerhet mycket höga andelar av utrikes födda och personer med utrikes födda föräldrar har hög förklaringskraft till vilka områden som klassas som utsatta områden.

Är det i områden där de sociala banden och nätverken till det svenska samhället är svagare som andra maktstrukturer kan vinna mark och inflytande? I många av områdena ligger andelen utländska medborgare på över 30 procent. Det finns en tröstlöshet över resultaten som är svår att komma runt. Dessa kraftigt segregerade områden behöver bli färre och mindre. Men hur skulle det gå till att övertyga det omgivande samhället att börja flytta dit i större utsträckning?


Peter Santesson är fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Läs fler av hans texter här.


Specialsändning i Expressen TV om de tre nya utsatta områdena – alla i Stockholm län.