Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Peter Santesson

I dag hade Karl-Bertil Jonsson spridit sarkastiska högerklipp

Karl-Bertil Jonsson är en klassisk julfilm. Men är hans vänsteråsikter verkligen realistiska i dag?
Foto: PENNFILM STUDIO / SVT

I dag skulle Karl-Bertil Jonsson inte ha omfördelat julklappar, han hade krävt hårdare tag.

Detta är en krönika av en fristående ledarkolumnist. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är talande att en tecknad film om försvunna postförsändelser har blivit så folkkär. Jultraditioner bygger på igenkänning. Men är det verkligen realistiskt med de vänstertendenser som den unge Karl-Bertil Jonsson uppvisar i filmen? 

I dag hade Tyko Jonsson snarare närt en högernationalist vid sin barm.

Förvåningen verkar ändå ha varit stor när resultatet i årets skolval visade att ungdomen inte är vänster. När eleverna själva fick välja blev Moderaterna och Sverigedemokraterna de största partierna. 

Slentrianuppfattningar kan leva vidare länge även när terrängen förändras. Idén om att ungdomen skulle dra åt vänsteridealism hör dit. Men bilden har bara stämt periodvis.

Låt oss nu stanna upp ett ögonblick och ställa oss några frågor.

Har ungdomarna blåst åt höger i den nya tidens vindar? Nja, så har det låtit under hösten men det är bara delvis sant. Som vanligt är det inte lika enkelt när man tittar närmare på siffrorna. 

Visserligen är det korrekt att yngre generationer i dag lutar åt höger snarare än vänster, men mönstret handlar om de unga männen. Kvinnorna visar inte samma tendens.

Dagens Karl-Bertil skulle inte omfördela julklappar, han sprider sarkastiska högerklipp på nätet och kräver hårdare tag. Det är snarare systern som är en kandidat för idealism. 

Och det är fel personer som skriker åt varandra i filmen. I grova drag skulle man kunna säga att den stora åsiktsklyftan inte går mellan föräldrar och barn utan mellan sönerna och döttrarna. I dag hade Tyko Jonsson inte skällt på sin son.

Det Karl-Bertil ständigt får höra är att typiskt unga, manliga intressen utgör samhällsproblem.

Vad beror det på? Vilket mysigt diskussionsämne för familjen att borra i under julhelgen när stora släkten är samlad. 

Att män i allmänhet står till höger om kvinnor är ett mönster som går tillbaka flera decennier. En klassisk förklaring i samhällsvetenskapen går ut på att kvinnor är mer beroende av offentlig sektor, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Åsiktsskillnaden speglar skillnader i materiellt egenintresse med andra ord.

Finns det liknande faktorer som ligger bakom åsiktsavståndet mellan dagens högervariant av Karl-Bertil och hans syster och som förklarar varför de unga männen gått till höger? Fältet är fritt för funderingar – jag har inte sett belägg för någon viss förklaring. 

En tanke som förekommer är att det är en reaktion från unga män som i större utsträckning påverkas av den nya brottsligheten. Men det är framför allt de unga kvinnorna som är rädda för att gå ut på kvällen. Om detta vore den stora faktorn borde det i synnerhet vara kvinnor som börjar rösta för anonyma vittnen och visitationszoner.

Mitt bidrag till juldiskussionen skulle vara en annan och bredare kandidat. Vänd på frågan. Varför skulle inte vänstern få relativt svårare att locka unga män i dag? Det Karl-Bertil ständigt får höra är att typiskt unga, manliga intressen utgör samhällsproblem: Ynglingarnas könskaraktär är ”toxisk”. Deras livsstil, fritidsintressen och matvanor är klimatfarliga och omoderna. Deras karriärmöjligheter är oförtjänta och ska jämnas ut. 

På samma sätt som kvinnor fick ett materiellt egenintresse att rösta vänster, tycks unga män förses med ett egenintresse att rösta höger.

Det talar i så fall för att åsiktsskillnaderna består – något att hålla ögonen på för att förstå väljarna framöver.


Peter Santesson är fristående kolumnist på Expressens ledarsida. Läs fler av hans texter här.