Pensionsförslaget gynnar tjänstemän – inte städare

Tabellerna visar att åt den som har skall varda givet. Lågavlönade tjänar mycket lite på att förtidspension i stället för förtida uttag.
Foto: SOU:2021:69
Medellönen för en städare är strax under 25 000 kronor i månaden.
Foto: Colourbox
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) är beredd att öka antalet förtidspensionärer, alltså personer som har sjukersättning och inte sjukpenning.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det är inte utslitna arbetare som fyllt 60 år som gynnas av sjukförsäkringsförslaget – utan välbetalda tjänstemän. 

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Danmark till 67 år. Samtidigt kan långslitare söka ”Arne-pension”. Den som började arbeta som 17-åring får pension från 64 år.

Arne-pensionen var ett vallöftena som bidrog till att de danska socialdemokraterna vann valet.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) åkte till Danmark på studiebesök. 

”I Danmark genomför man just nu två reformer om rätten till tidig pension för människor som jobbat med kroppen hela sitt liv.  I Sverige har vi inte ens någon lösning. Vi har västvärldens mest restriktiva regler och det är klart att det är en orättvisa”, sa Shekarabi i Arbetet. 

Arne-pension är en så dålig idé att den svenska regeringen inte har låtit utreda den. Trots allt har dagens 70-åringar samma hälsa och kognitiva kapacitet som en 50-åring för 50 år sedan. I snitt.

Det finns förstås de som är utslitna. Men de är relativt få. Att ge alla som uppfyller Arne-villkoren pension är bara dyrt. Fast populärt.

De tre första dagarna denna pension gick att söka gjorde 7 124 danskar det.  

Ardalan Shekarabi har talat om att det måste finnas en ventil för utslitna arbetare. 

Utredningen som nu ligger på bordet handlar om att sjukskrivna och arbetslösa som högst har fem år till pension ska kunna få förtidspension - om de av medicinska skäl inte kan göra jobb som liknar dem de gjort förr.

De ska inte behöva ställas inför krav på omskolning eller på att fixa arbete med lönebidrag.

Så länge prövningen görs individuellt är det bra att införa en ventil. Det har förekommit att 64-åringar anvisats till kurser som inte är klara förrän efter att de fyllt 65. Det är rent slöseri.

Att slippa frustrationsframkallande kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också en vinst för individen.

Utredningen uppskattar att ytterligare mellan 5 000 och 10 000 personer kommer att få förtidspension, eller sjukersättning som det officiellt heter. Och att det i längden kommer att öka trycket på att få vanlig sjukskrivning, vilket är mindre bra.

I dag väljer många 60+are som känner att de inte orkar, eller vill, arbeta att ta ut ålderspension i förtid. För städaren som tjänar 25 000 kronor i månaden blir vinsten av att först i stället kunna vara förtidspensionär i tre år liten. Ålderspensionen ökar bara med två procent.

Men för ingenjören eller tjänstemannen som tjänar 45 000 kronor blir skillnaden rejäl - 20 procent.

Den skeva fördelningsprofilen är inget argument mot att införa en ventil. Att slippa frustrationsframkallande kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också en vinst för individen.

Men någon valvinnare för S, som Arne-pensionen, lär det inte bli.

Förändringen måste handla om en pysventil, att inte ställa omöjliga krav på arbetssökande. Fullt blås, att knappt kräva att 60-åringar ska utnyttja sin arbetsförmåga, vore en olycka. För individen och för statens budget. Det vet vi sedan tidigare.