Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Pengarna eller livet - ge syrrorna lön för mödan

Operationer och andra ingrepp ställs in och vårdplatser stängs när det saknar specialistsjuksköterskor. Foto: JOAKIM BERGLUND / BERGLUND JOAKIM PRESSENS BILD,EXPRESSEN &

Vårdköerna kommer att bestå så länge det saknas specialistsjuksköterskor. Fram med pengarna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I valrörelsen studsade de lavaglödande blickarna mellan partiledarna så fort vårdköer kom på tal. Socialdemokraterna hade lovat stordåd inför valet 2014. De infriades inte. Alliansen kritiserade regeringen, med all rätt - men lovade nu egna mirakelkurer, som "kömiljarden". 

Det finns inga mirakelkurer. Ett centralt problem är personalbristen. Ofta är det brist på specialistsjuksköterskor som leder till köer: operationer och andra ingrepp ställs in, och vårdplatser stängs. Sköterskor har ibland sagt upp sig en masse på grund av usel arbetsmiljö.

I torsdagens Sydsvenskan skriver anestesisköterskor i Skåne ett vredgat, öppet brev till arbetsgivaren. De är underbemannade och luckorna fylls med hyrsköterskor som tjänar dubbelt så mycket som trotjänarna: 65 000 kronor i månaden. 

Sköterskorna kräver en arbetsmiljö - och en lön - som får personalen att stanna kvar och lockar tillbaka dem som har flytt.  

Det är egentligen självklarheter, samtidigt som landstingen står inför smärtsamma realiteter. Vårdgivarnas slit-och-släng-mentalitet gentemot personalen måste förpassas till historiens skräphög. 

Utbildningsplatser gapar tomma

Dessutom måste fler sköterskor specialistutbildas. Men det är lättare sagt än gjort.

På 23 lärosäten runtom i landet finns det totalt 2 600 utbildningsplatser. Men i höst kommer bara 2 100 att fyllas, skriver Vårdfokus. 

Skälen är flera. På en del ställen har man ställt in utbildningar på grund av för få sökande. På andra håll har man inte hittat tillräckligt med kvalificerade lärare.

På 13 lärosäten råder brist på platser för studenternas verksamhetsförlagda utbildning, vfu. Man kan ju inte bara läsa böcker om förlossningar för att bli barnmorska.

Ett annat skäl till tomma platser är att sköterskor snabbt hoppar av för att de inte har fått tjänstledigt eller inte får betalt för sina studier. 

Och så finns det arbetsgivare som inte kan ge ledighet för specialiststudier för att de har sådan sköterskebrist, skriver Dagens Medicin. En fullständig ond cirkel.   

Locka tillbaka vårdrävarna

Dessa problem måste lösas. Visserligen är det fler än tidigare som får sin specialistutbildning betald, men det måste löna sig för sköterskor i hela landet att vidareutbilda sig, i synnerhet för dem som valt en viktig bristspecialitet. 

Mycket talar för att ersättningen bör regleras nationellt i stället för att alla landsting kör sitt eget race. Det är för övrigt många som kör sitt eget race. Landstingen är självständiga - liksom högskolorna. 

I stället för en osynlig hand kan det möjligen behövas en stadig hand på riksnivå som har överblick och beslutsmakt, som kan se till att utbildningarna organiseras på bästa sätt och att de viktigaste, mest krisartade specialiteterna prioriteras. 

Bristen på lärare och handledare under vfu:n har förvärrats av stora pensionsavgångar. Locka tillbaka de gamla vårdrävarna! Ge dem ett erbjudande de inte kan tacka nej till, så att de hjälper till att utbilda sina efterföljare. 

Det är allvar nu. Allvarligt. 

 

Läs också:

Rean på poliser och sjuksköterskor är över 

Fotnot: I tv-spelaren ovan visas det senaste avsnittet av Ledarsnack. Denna gång om hur våldsbejakande islamister tillåts bedriva skolor i Sverige.