Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Patrik Kronqvist

Världen har enats - om att öka flygutsläppen

Flygskatt och utsläppshandel behövs om klimateffekterna ska kunna hejdas i tid.Foto: Shutterstock

Svenska politiker måste sluta önskedrömma om att internationella avtal ensamt ska kunna hejda klimatförändringarna. En uppgörelse om flyget kan leda till ökade utsläpp. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Trots att flygresenärer slipper de bränsleskatter som bilister svettas över vid pumpen, har det politiska motståndet mot flygskatten varit stort. Allianspartierna säger sig vilja slopa skatten till förmån för internationella överenskommelser.

Ett avtal som verkligen kan minska flygets klimatpåverkan är dock mycket långt borta. Efter åratal av förhandlingar enades visserligen merparten av världens länder häromåret om ett avtal om flygutsläppen: Corsia. Men det är närmast imponerande oambitiöst.

Medan klimatforskarna menar att utsläppen måste halveras redan till år 2030, är målet i Corsia-avtalet blott att stabilisera flygutsläppen vid 2020 års nivå. För utsläpp utöver den nivån ska flygbolagen tvingas klimatkompensera. 

Men det finns stora frågetecken kring om kompensationen verkligen leder till minskad klimatpåverkan. I praktiken kan Corsia-avtalet därför innebära att klimatförändringarna förvärras. Till det kommer att avtalet är fullt av kryphål, exempelvis kan olja räknas som ett “hållbart bränsle” bara raffinaderiet drivs på förnybar energi.

Corsia-avtalet är urvattnat

Den största faran med Corsia är dock att det riskerar att sätta stopp för mer ambitiösa försök att minska utsläppen.

Sedan 2012 ingår flygningar inom EU i utsläppshandeln. Systemet är inte perfekt. Utsläppsrätterna har länge varit på tok för billiga och bolagen slipper betala för det höghöjdseffekter som planen ger upphov till. Men flyget inom Europa ingår åtminstone i ett system där utsläppen minskar år från år.

Flygindustrin har dock länge stridit för att slippa ingå i utsläppshandeln. En delseger har man redan vunnit. Flygningar till och från Europa är undantagna kraven fram till 2024.

Corsia får industrin att vädra morgonluft igen. När EU-domstolen slog fast att det var lagligt att tvinga in flyget i utsläppshandeln byggde domen till stor del på att det då inte fanns något internationellt avtal som reglerade flygutsläppen.

Nu argumenterar industrin för att flyget enbart ska regleras av Corsia-avtalet. Det skulle innebära att utsläppshandeln - som syftar till att minska och på sikt helt stoppa flygets koldioxidutsläpp - ersätts med ett system som blott kompenserar för en del av framtida utsläppsökningar.

Gå före

Intresseorganisationen Transport and Environment är mycket orolig och menar att det är av yttersta vikt att EU:s medlemsländer innan den 1 december skickar in formella reservationer mot Corsia-avtalet för att alternativa verktyg - som utsläppshandeln och nationella flygskatter - ska kunna försvaras i domstol. Men timmen börjar bli sen. EU-länderna har ännu inte lyckats samla sig till en gemensam ståndpunkt.

På andra håll är man mindre oroad. På miljödepartementet görs bedömningen att systemet med utsläppshandel kommer att kunna bevaras. 

Facit av den juridiska striden kommer att dröja i flera år. Redan nu är Corsia-avtalet dock en viktig påminnelse om varför enskilda länder och regioner måste fortsätta att gå före i klimatfrågan. Visst kan det vara bekvämt att drömma om framtida internationella överenskommelser för att slippa göra åtgärder här och nu. Men temporära styrmedel - som flygskatt och utsläppshandel - behövs om klimateffekterna ska kunna hejdas i tid.

 

Replik:

Svenska Flygbranschen: Flygets utsläpp måste hanteras globalt

 

Läs också:

Varför sprider du myter om flyget, Annie Lööf?