Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Patrik Kronqvist

Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt?

Den planerade avfarten mot nya Tvärförbindelse Södertörn. Den nya motortrafikleden är bara lönsam om trafiken ökar - något som dock står i strid med klimatmålen.
Illustration: Trafikverket

Medan svenska delegater i Katowice kämpar för att rädda klimatavtalet, planerar tjänstemän på Trafikverket för att Sverige ska missa klimatmålen.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Trafikverket planerar för en ny motortrafikled mellan Kungens kurva och Haninge, söder om Stockholm. ”Tvärförbindelse Södertörn” kommer att bli 20 kilometer lång och beräknas kosta 10 miljarder kronor.

Som av en händelse ställer Trafikverket ut sina planer för samråd samtidigt som det internationella klimattoppmötet i Polen pågår. Det ger en besk eftersmak till de svenska högtidsorden nere i Katowice.

För trots att Trafikverket har konstaterat att personbilstrafiken måste minska om klimatmålen ska kunna nås - och trots att verket har slagit fast att förutsättningarna för minskning är bäst i storstadsområdena - planerar man nu för en ny väg i Stockholms län som bara är samhällsekonomiskt lönsam om personbilstrafiken ökar. Om trafiken skulle minska i enlighet med verkets klimatscenario är den nya leden olönsam.

Tvärförbindelse Södertörn är ett klimathaveri

Trafikverket kan inte ensamt lastas för projektet. Den rödgröna regeringen har finansierat det via den nationella planen för infrastruktur. Den undermåliga utformningen är dock helt och hållet Trafikverkets ansvar.  

Trafikverket har självt slagit fast att trafikplanering ur ett klimatperspektiv i första hand bör inriktas på att förbättra tillgängligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter. Ändå kan den gång- och cykelväg som verket har ritat upp invid Tvärförbindelse Södertörn inte beskrivas som annat än usel.

Medan bilvägen är rak och gen, ser cykelvägen – med sina många hårnålskurvor och serpentinlösningar – närmast ut att vara ritad av någon som varit berusad. Där bilisterna får en tunnel för flera miljarder extra får cyklisterna en tio minuter lång omväg. På flera platser kommer gång- och cykelvägen rentav att få sämre standard än den hade före miljardsatsningen.

Den planerade motortrafikleden i orange, gång- och cykelvägen i blått. Svängfest.
Grafik: Skärmdump OpenStreetMap/Cyklistbloggen.se

Krister Isaksson, expert på cykelinfrastruktur, har i ett lika nedslående som initierat blogginlägg visat hur Trafikverket har struntat i de flesta rekommendationer och standarder som finns för säkra och attraktiva cykelvägar. På sina håll är utformningen rent livsfarlig, exempelvis har en korsning lagts precis utanför en tunnelmynning - det trots att en dödsolycka nyligen inträffade vid en liknande lösning i Västerås.

Det mest frustrerande med dessa återkommande haverier är att ingen egentligen säger sig vilja ha dem. I högtidstalen och i verksamhetsplanerna heter det att resandet ska vara klimatsmart, städerna ska byggas tätare och fler ska lockas att gå och cykla. Men det är någon slags doublespeak. I praktiken får vi ändå bara mer av utsläpp, motorvägsspaghetti och usla, trafikfarliga lösningar för cyklister och fotgängare.

Missade klimatmål

Efter kritikstormen mot cykellösningen säger sig Trafikverket nu tacksamt ta emot alla synpunkter på projektet. Men så här långt fram i planeringen är det förstås för sent att göra några meningsfulla förändringar. Tvärförbindelse Södertörn blev ännu en missad chans.

I en tid när Sverige borde rustas för de kommande klimatförändringarna satsar staten tio miljarder kronor på att göra det mer attraktivt att köra bil och mindre lockande att gå och cykla. 

Det är faktiskt beklämmande att tjänstemän och politiker inte lyckas åstadkomma något bättre än det här.


Läs också:

Klimatproblemen kan inte skyllas på högerpopulister

Cykling är en borgerlig frihetsfråga