Patrik Kronqvist

Trångboddhet gynnar
de kriminella gängen

Polisinsatser kan ha effekt på det grova våldet. Men skottlossningarna riskerar att bli fler när bostadsbristen förvärras och skolresultaten faller.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Personer som går in på en krog och skjuter med automatvapen. I Sverige är vi inte vana vid de scener som utspelades på Hisingen i Göteborg på onsdagskvällen.  Två personer dödades och många skadades.

Vanligtvis brukar polisen poängtera att skjutningarna handlar om uppgörelser i den kriminella världen och att utomstående har lite att frukta. Men denna gång tycks gärningsmännen ha skjutit besinningslöst.

Vad kan då göras?

Straffen för vapenbrott skärptes i september ifjol. Det är en bra förändring. Påföljden för innehav av exempelvis militära automatvapen kunde tidigare vara löjligt låga. När tillräckligt många domar avkunnats är det dock viktigt att lagändringen utvärderas. Kanske behövs det ytterligare straffskärpningar, Malmöpolisen har redan krävt det.

Polisen kan också minska antalet skjutningar genom att fokusera på det grova gängvåldet. Ett positivt exempel finns just från Göteborg, vilket DN skrivit om. De första åtta månaderna i fjol var statistiken över skottlossningarna i staden dyster. Då hade 46 skjutningar registrerats i Stor-Göteborg, fyra med dödlig utgång. Statistiken från 2013 med 57 skjutningar och åtta döda var på väg att överträffas.

Men under årets sista fyra månader registrerades endast fem skottlossningar, ingen av dem gängrelaterad. Polisledningen menar att orsaken är satsningen Trygg i Göteborg där grovt kriminella har punktmarkerats. Polisen har beslagtagit stora mängder vapen vilket har lett till att grovt kriminella i mindre utsträckning bär vapen på sig. Därmed minskar risken för impulsvåld.

Antalet skottlossningar tros vidare ha minskat eftersom flera grovt kriminella har dömts till fängelse, flyttat eller dödats.

Trygg i Göteborg var en så kallad särskild händelse som avblåstes i februari. Men i längden kan kampen mot det grova våldet inte bedrivas i projektform.

Det går heller inte att komma åt det grova gängvåldet enbart med tuffare tag och hårdare straff. Grundproblemet är att en karriär som grovt kriminell framstår som mer attraktivt än den smala vägen för allt för många ungdomar.

Rekryteringen till gängen sker ofta från utanförskapsområden i Sveriges storstäder. Områdena måste komma ur den negativa spiral det innebär att arbetslösheten ökar och skolresultaten sjunker och allt för många familjer som etablerar sig i samhället därför väljer att flytta.

Den kraftiga flyktingströmmen till Sverige gör att utanförskapsområdena kommer att utsättas för ännu hårdare press framöver. De närmaste fyra åren beräknas bostadsbehovet för nyanlända till omkring 35 000 bostäder - per år.

Men trots att bostadsbristen är akut finns inga skarpa politiska förslag om hur behovet ska mättas. Risken är därför påtaglig att trångboddheten kommer att förvärras när nyanlända flyttar in hos släktingar och vänner.

Det gör det svårt att göra läxor hemma och ungdomar drivs ut på gatorna. Samtidigt riskerar klasstorlekarna att öka. Det gör det än svårare för ungdomar i dessa områden att klara skolan. Det är goda nyheter enbart för dem som rekryterar till de kriminella gängen.

Risken är stor att det blir värre innan det blir bättre.


Läs också:

Därför kan trångboddhet vara något bra


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.