Patrik Kronqvist

Timbro: Bäst för klimatet är att inte göra ett skvatt

Timbro säger sig vilja mäta vilket parti som har den mest effektiva klimatpolitiken. Men undersökningen gynnar i själva verket de partier som vill slopa olika klimatsatsningar.
Foto: BRANDEN CAMP / AP TT NYHETSBYRÅN

Vore det inte för Swexit skulle SD vara bästa klimatparti, enligt Timbro

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det parti som satsar mest pengar på ett område anses i regel ha den bästa politiken. Den märkliga logiken gäller även i miljöfrågan; söndagens Agendadebatt om klimatet var ett typexempel.

Därför är det lovvärt att Timbro i en ny rapport försöker poängsätta partierna utifrån hur effektiv deras klimatpolitik är.

Rapportförfattaren Ellen Gustafsson har valt att granska sju utsläppsminskande åtgärder i miljöbudgeten (utgiftsområde 20). Hon dömer ut flera reformer som även Expressens ledarsida har kritiserat, till exempel elcykelpremien och "klimatklivet".

Timbros klimatrapport

Annat är märkligare.

Den åtgärd som anses mest effektiv i rapporten är internationella klimatinvesteringar. Timbro brukar ha en sunt skeptisk hållning till biståndets effektivitet. Men här finns inga sådana reservationer, trots att utländska klimatinvesteringar faktiskt har lett till ökade utsläpp i flera fall. Nu litar man helt på den ansvariga myndighetens beräkningar.

I rapporten saknas också en diskussion om det långsiktiga målet. Om Sverige bara hade behövt minska klimatutsläppen med säg, en tredjedel, skulle det vara naturligt att satsa enbart på billiga utsläppsminskningar i utlandet (givet att de är effektiva).

Men Sverige ska ha nollutsläpp redan år 2045 och Parisavtalet kräver minusutsläpp på sikt. Den omställning som krävs blir förstås billigare att genomföra ju tidigare vi sätter i gång. Detta fångas inte av rapportens mått.

Timbro menar att den mest effektiva klimatpolitiken är enhetlig skatt på koldioxid, Men partier som exempelvis vill höja dieselsubventionerna till bönderna, som M och SD, straffas inte i rapporten då den åtgärden inte granskas.

Urvalet hade varit ett mindre problem om det varit konsekvent. Men tre åtgärder som ligger utanför miljöbudgeten har helt godtyckligt tagits med ändå.

Flygskatten är en av dem, den bedömer Timbro som ineffektiv. Men de höghöjdseffekter som flyget ger upphov till har rapportförfattaren valt att ignorera. Gustafsson torde också vara en av få som tror att flygbranschens egen utsläppshandel kommer att bli effektiv.

EU-medlemskap klimatåtgärd

Höghastighetsbanorna döms också ut som ineffektiva. Visst kan man kritisera dem. Men att endast granska ett infrastrukturprojekt blir skevt. Det innebär att partier som bara vill bygga motorväg anses ha bättre klimatpolitik än de som vill lägga räls.

Det mest märkliga är dock att Sveriges EU-medlemskap i sig betraktas som en klimatåtgärd. Jag är ingen vän av vare sig Swexit eller SD. Men då Sverigedemokraterna faktiskt står bakom EU:s utsläppshandel är det märkligt att ge partiet minuspoäng för att de vill lämna EU. Möjligen finns det en enkel förklaring till den underligheten. Utan den hade SD nämligen blivit bästa klimatparti, enligt Timbros modell.

Det sätter fingret på det stora problemet med rapporten. Timbro ger sken av att vilja mäta vilket parti som har den mest effektiva klimatpolitiken. Men undersökningen gynnar främst de partier som vill slopa klimatsatsningar.

Moderaterna anses vara bästa parti med sju poäng. Men det räcker faktiskt med att säga nej till alla utsläppsminskande åtgärder - och ja till EU-medlemskap - för att få åtta poäng och därmed bli bästa parti i Timbros rankning.

Det är för all del konstigt att den som satsar mest pengar per automatik anses ha den bästa politiken. Problemet med Timbros rapport är det omvända. Här anses det bäst att satsa minst.


Replik: Timbro: Varje krona måste göra så stor nytta som möjligt för klimatet


Fotnot: I spelaren ovan visas senaste avsnittet av Ledarsnack, ledarredaktionens tv-program. Denna gång medverkar Mikael Tofvesson, MSB:s operativa chef för valet 2018, Patrik Oksanen, författare till boken "Skarpa skärvor" om informationskrigföring, och Linda Nordlund, ledarskribent Expressen.


Läs också:

Alliansens klimatpaket duger faktiskt inte