Patrik Kronqvist

Svensk självgodhet kan leda till vårt fall

"Strunta i Europa. Det är en långsam, odynamisk och gammal kontinent". Det rådet ger Anders Borg den som har en digital affärsidé.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är bättre att satsa direkt på de snabbväxande marknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika. Där är konkurrensen mindre och potentialen större, menade Borg på ett seminarium arrangerat av Google på tisdagen.

Det kan låta som högtflygande Economist-lingo av den forna finansministern. Men hans inledande råd sätter fingret på något viktigt. Västeuropas välstånd går inte att ta för givet. Vår position är inte ohotad.

Ett helt nytt Tyskland av global medelklass tillkommer varje år i världen. Med tillväxttal på sex, sju procent per år ser många länder ut att kunna göra resan från utfattigt jordbruksland till utvecklad välfärdsstat på fyrtio år - mindre än hälften av den tid som det tog för Sverige, påpekade Anders Borg.

Det ökar konkurrensen för arbetstagare, företag och länder.

"Detta är inte en tid att vara självgod", inskärpte Andrew Wyckoff från OECD, som också deltog på seminariet.

Frågan är dock om det inte är just självgodhet som präglar Sverige och den gamla världen.


Nyblivna statsministern Stefan Löfven berättade nyligen att han vill upprätta ett råd med experter. Men syftet är inte att regeringen ska lära av hur andra länder löst exempelvis bostadsbristen eller integrationen. Tanken är att Sverige ska undervisa omvärlden om jämställdhet och "medmänsklighet". Som om det vore viktigare att vi oombedda löser andras problem än våra egna.

När Anders Borg fick jobbet på Kinnevik ylade många upprört om jäv och insiderkunskaper och Aftonbladets ledarsida krävde karensregler. Få verkade slås av tanken att Sverige inte längre är någon huvudmarknad för Stenbeckkoncernen. Att det är handelssajter som Jabon i Indien och Konga i Nigeria som är i fokus, inte TV3 och Billeruds massafabrik. Och att Borg därmed knappast anställts för att öppna dörrar till svenska departement.


Under seminariet påpekade Wyckoff från OECD något oroväckande. De nya megastora bolagen är nästan aldrig europeiska. Det är i USA som företag som Google, Facebook och Amazon har lagt grunden för sitt världsherravälde.

En förklaring är att de europeiska marknaderna är allt för små för att företag ska kunna växa snabbt. I teorin är EU visserligen en gemensam marknad, men i praktiken är det fortfarande bara en mindre del av e-handelsbolagen som skickar varor över landsgränser.

Samtidigt väcks ett starkt motstånd när chansen till en större marknad dyker upp. Kritiken mot ett frihandelsavtal mellan USA och Europa är häftigt i många europeiska länder. Även i ett exportberoende land som Sverige utmålas frihandel ofta som ett hot, som något dåligt. Inom delar av Löfvens eget parti ifrågasätts avtalet öppet.


Det växande välståndet i världen är så klart en enorm möjlighet för Sverige. Men det innebär också skärpt konkurrens om såväl affärsidéer som arbetskraft.

Om tanken inte är att Europa ska vara ett pittoreskt friluftsmuseum för turistande asiater är det inte läge för den gamla världen med sin åldrande befolkning att luta sig tillbaka och tro att vi klarar oss på egen hand. Den självgodheten kan bli vårt fall.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.