Patrik Kronqvist

Sluta drömma, elbilarna kan inte rädda klimatet

Priset på transporter väntas sjunka rejält när kostnaderna för drivmedel och förare minskar eller försvinner. Det kan leda till en rekyleffekt: kraftiga trafikökningar som totalt sett ger större utsläpp.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

En ny rapport är rena kallduschen för dem som tror att det räcker med ny teknik för att lösa klimatproblemen. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Sverige är på väg att missa sina klimatmål rejält. Den beska slutsatsen levererade Klimatpolitiska rådet i en rapport på torsdagen.

Tanken med det nystartade rådet är att politikerna inte ska kunna strunta i de klimatmål som de själva har satt upp. Av rapporten att döma är det dock precis vad politikerna är på väg att göra.

Rådet fokuserar denna gång på transporterna, som står för omkring en tredjedel av de svenska utsläppen. Målet för sektorn är ambitiöst - mellan 2010 och 2030 ska utsläppen minska med hela 70 procent. Femton år senare ska trafiken vara helt utsläppsfri. 

I fjol ökade dock utsläppen, enligt preliminära siffror. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in redan denna mandatperiod kommer målet inte att nås, varnar rådet.

Klimatpolitiska rådet sågar politikerna

Elbilar, självkörande fordon och delningstjänster väntas revolutionera transporterna de närmaste decennierna. Det kan ge en rad positiva effekter: Med fler elmotorer kan luftkvaliteten bli bättre och bullret minska, självkörande fordon kan ge färre olyckor och lägre bränsleåtgång, bilpooler kan minska utsläppen från fordonstillverkning.

Ett problem är dock att omställningen går långsamt. År 2030 väntas bara sex procent av fordonsflottan i Sverige utgöras av rena elbilar. För att få fart på marknaden föreslår rådet därför mer stöd till laddstolpar, bland annat.

Men rapporten är rena kallduschen för dem som tror att det räcker med ny teknik för att lösa klimatproblemen. Den nya tekniken medför inte per automatik lägre utsläpp. Priset på transporter väntas nämligen sjunka rejält när kostnaderna för drivmedel och förare minskar eller försvinner. Det kan i sin tur leda till en rekyleffekt: kraftiga trafikökningar som totalt sett ger större utsläpp.

Centerpartiets valslogan - ”Det är utsläppen vi ska jaga, inte bilarna” - rimmar alltså inte med kunskapsläget. 

Rådet är tydligt med att det inte räcker med fler elbilar och mer biodrivmedel i tanken för att klimatmålen ska nås. Efterfrågan på bilresor måste också begränsas.

För att uppnå det föreslår man att staten övergår från att beskatta drivmedel till att beskatta körsträcka. Ett sådant system ska också ta hänsyn till tid och plats. Därmed kan bilåkningen bli dyrare i stan, men billigare på landsbygden där det saknas alternativ. Rapporten framstår som tydligt influerad av Gula västarnas protester i Frankrike.

Kunskapen finns sedan länge

Klimatpolitiska rådet har många goda förslag. Frågan är bara hur stor påverkan de kommer att få på politiken. Det som förs fram i rapporten är egentligen inga nyheter. Behovet av att fasa ut subventionerna av bilismen har påpekats i decennier, likaså det märkliga i att statens investeringar i infrastruktur fortfarande utgår från att bilåkandet ska öka.

Men trots att klimatkrisen börjar bli uppenbar för de flesta genomförs fortfarande reformer som går helt på tvärs med klimatmålen. I årets budget höjs exempelvis subventionerna av fossila drivmedel.

Erfarenheterna från rådets förebild - Finanspolitiska rådet - förskräcker också. Såväl Anders Borg som Magdalena Andersson har skällt ut ledamöterna när kritiken har blivit för känslig.

Risken är uppenbar att rådets obekväma sanningar aldrig kommer att omsättas i praktisk politik.Bensinskatterna börjar spela ut sin roll för klimatpolitiken, menar miljöexperten Magnus Nilsson i Ledarsnack nedan.