Patrik Kronqvist

Skandal att klanadvokaten inte har blivit utesluten

Advokaten Edip Samuelsson har företrätt medlemmar ur familjen Ali Khan vid minst 27 tillfällen de senaste fem åren. Han tycks också fungera som någon form av presskontakt åt släkten.
Foto: JAN WIRIDEN

Om inte Advokatsamfundet har vett att hålla kåren ren från medlemmar som springer ärenden åt gängkriminella får vi hoppas att Högsta domstolen har det.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det finns flera intressanta spår i den hyllade boken ”Familjen” av Johanna Bäckström Lerneby. Ett av dem handlar om den nära relation som advokaten Edip Samuelsson har med de delar av släkten Ali Khan i Angered, som polisen pekar ut som ett kriminellt nätverk.

När författaren vill intervjua klanens överhuvud är det till advokaten hon först uppmanas att mejla frågorna. Men framförallt är Edip Samuelsson förstahandsvalet så fort någon släktmedlem behöver juridisk hjälp – oavsett om det handlar om misstänkta narkotikabrott, att överklaga omhändertaganden av barn eller att försöka undvika vräkningar.

Det framstår som ett krävande jobb. De senaste fem åren har Samuelsson företrätt medlemmar ur familjen vid minst 27 tillfällen bara i Göteborgs tingsrätt och förvaltningsrätt, enligt GP.

I grunden är det förstås bra att personer som misstänks för brott själva får välja sin försvarare. Men när en och samma advokat återkommande företräder olika medlemmar ur samma nätverk går det att sätta frågetecken för oberoendet. Vågar advokaten säga nej om medlemmar ber om tjänster som bryter mot god advokatsed? Relationen med en hel grupp viktiga klienter riskerar ju då att skadas.

Extra problematiskt kan det bli i klankulturer där individers behov ofta får stå tillbaka för familjens bästa. Johanna Bäckström Lerneby skildrar i sin bok flera fall där åklagare misstänker att unga personer i familjen Ali Khan förmåtts att ta på sig skulden för brott som äldre släktingar egentligen har begått. Vems intressen företräder advokaten i det läget: individens eller kollektivets? 

Advokater som hjälper sina klienter att förmedla information vidare riskerar att skjuta hela förundersökningar i sank.

Det handlar om kniviga situationer som kräver omdömesgilla advokater. Just Edip Samuelsson har dock visat prov på dokumenterat dåligt omdöme. I september i år fälldes han av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att vid två olika tillfällen ha fört vidare information från klienter som suttit häktade med restriktioner. Bland annat kontaktade han ett alibivittne och redogjorde för sin klients version. I ett tredje fall – som rörde just Ali Khan-släktingar – friades däremot Samuelsson. 

Att bryta restriktioner borde betraktas som det allvarligaste av regelbrott. Advokaten är i princip den enda utomstående som en häktad person har rätt att träffa. Det så kallade enrumsprivilegiet innebär dessutom att deras samtal får ske utan avlyssning och kontroller.

Advokater som hjälper sina klienter att förmedla information riskerar inte bara att skjuta hela förundersökningar i sank. I förlängningen kan det också leda till ett ifrågasättande av advokaternas privilegier och oberoende.

Advokatsamfundets disciplinnämnd stannade dock vid att ge Edip Samuelsson en varning och 50 000 kronor i sanktionsavgift. Att Samuelsson inte blev utesluten ur samfundet förklarar generalsekreteraren Mia Edwall Insulander med att agerandet inte var uppsåtligt. Den erfarne brottsmålsadvokaten har alltså mer eller mindre bara råkat bryta mot advokaternas förmodligen heligaste regel – två gånger. Vilken himla otur! 

Som tur är överklagade justitiekanslern i veckan nämndens beslut till Högsta domstolen, där kräver man att han ska uteslutas.

Det är välkommet. Om inte Advokatsamfundet har vett att hålla kåren ren från medlemmar som springer ärenden åt gängkriminella får vi hoppas att HD har det.


Experten Per Brinkemo om hur klansystemet fungerar.