Patrik Kronqvist

Sätt P för bilbidraget

Foto: Björn Lundberg

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Slopa kravet på ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggen, det föreslås i en ny rapport från trafikverket.

Det vore inte en dag för tidigt. För den så kallade P-normen har fått rent perversa följder.

Till exempel att billösa tvingas vara med och betala för P-platser över hyran eftersom bilisterna inte är beredda att betala den verkliga kostnaden. Eller att det ibland helt enkelt blir färre nya bostäder byggda eftersom kalkylerna inte går ihop när det krävs dyra parkeringsgarage.


Förespråkarna menar att kraven gör att den onödiga trafiken minskar genom att färre bilister behöver köra runt och leta P-plats. Men det är inget emot den trafikökning som skapas i och med att bilismen subventioneras.

Bättre vore att snegla på de försök som görs i San Francisco där P-avgiften varierar med efterfrågan i varje kvarter.

På så vis finns alltid ett par lediga platser - samtidigt som bilismen får bära sina egna kostnader.