Patrik Kronqvist

Samhället får inte backa för hot och våld

Hur ska det offentliga kunna vinna förtroende om det inte ens klarar av att lappa felparkerade bilar?

Det är en förödande signal när p-vakterna retirerar från Tensta efter hot. Förorterna kan aldrig tas tillbaka från gängen om det offentliga inte ens klarar av att lappa bilar.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Om du får en käftsmäll i Eslöv är risken nu större att förövaren går fri. Likaså om du blir bestulen i Helsingborg eller hotad i Landskrona. Efter de många gängrelaterade skottlossningarna och morden i Malmö i år prioriterar Skånepolisen ned vardagsbrotten. Poliser som brukar utreda dem ska i stället syssla med grövre brott, rapporterar Sydsvenskan.

Polisledningen är öppen med att det kommer att innebära att färre småbrott klaras upp. Men det är svårt att klandra den.

Vardagsbrotten prioriteras ned

Polisregion Syd har i dag sammanlagt 26 olösta mord och en akut brist på rutinerade mordutredare. Tidigare i höst var situationen så pressad att polisen under det första viktiga dygnet underlät att utreda dödsskjutningen av en 30-årig man i Malmö. När polisen svarar "Mord, var god dröj!" måste villainbrott så klart stå tillbaka.

Skånepolisen betonar att nedprioriteringen bara är tillfällig. Inom kort ska ordningen vara återställd, lovar man. Men hur ska det egentligen gå till?

Nolltolerans som polisiär metod har fått dåligt rykte på sina håll. Men starkt fokus på vardagsbrott är en av förklaringarna till att brottsligheten minskade kraftigt i New York i början på 90-talet och framåt. Genom att beivra skadegörelse, plankning och offentlig urinering kunde polisen vinna invånarnas förtroende och förhindra grövre brott. Därigenom blev hela samhället tryggare.

Det är gissningsvis något liknande som svenska politiker syftar på när de återkommande lovar att det offentliga ska "ta tillbaka" utanförskapsområdena från gängen. Problemet är bara att man tycks vara på väg åt helt motsatt håll: total tolerans för vardagsbrott. 

Magnus Lindgren på stiftelsen Tryggare Sverige talar om hur svensk polis på senare år har gått från "under policing" till "down under policing".

Parkeringsvakter retirerar

Det är inte bara polisen som retirerar. I delar av Stockholmsförorten Tensta har parkeringsvakterna efter hot inte vågat visa sig på åtta månader. Resultatet är ett parkeringskaos så stort att soporna vid flera tillfällen inte har kunnat tömmas. Att polisen erbjuder skydd räcker inte för att garantera p-vakternas säkerhet. De hotas även på sina privata telefoner.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv är beslutet att dra tillbaka lapplisorna säkert korrekt. Liknande beslut har också tagits på andra platser i Sverige. Men ur ett samhällsperspektiv är signalen fullständigt förödande. I stället för att kraftsamla drar sig det offentliga tillbaka inför hot och våld.

Risken finns därmed att Sverige gör en omvänd New York: att antalet grova brott på sikt ökar när polisen och det allmänna blundar för vardagsbrott och regelöverträdelser. Den negativa spiralen blir svår att bryta om stöldutredarna sitter på mordroteln.

Polisens förhoppningar om att invånarna i utanförskapsområdena ska hjälpa dem med tips och vittnesmål lär också komma på skam. För hur ska det offentliga kunna vinna förtroende om det inte ens klarar av att lappa felparkerade bilar?


Läs också:

Samhället måste ta tillbaka makten från de gängkriminella. Dagens flathet är förödande för förtroendet för rättsväsendet.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.