Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Patrik Kronqvist

Säg godnatt till Peter Erikssons sovstäder

Miljonprogrammet Husby i Stockholm under uppbyggnad 1974. Foto: JAN DELDEN
Bostadsminister Peter Eriksson vill bygga nya städer i Sveriges storstadsområden. Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES - PELLE T NILSSON

Bostadsministerns planer på att bygga nya städer är dyra, dumma och dåliga för miljön.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

I vintras lanserade bostadsminister Peter Eriksson, MP, idén att staten ska stötta byggandet av nya städer i storstadsområdena. Den statliga samordnaren Johan Edstav överlämnade en delredovisning av uppdraget i förra veckan. Den är rena skräckläsningen.

För trots att rapporten är fullproppad med trendiga begrepp – testbäddar för innovation, cirkulär ekonomi, transformativa lösningar – är det uppenbart att regeringen är på väg att upprepa misstagen från miljonprogramstiden.

Johan Edstav försäkrar visserligen att man dragit lärdom av de fel som begicks på 60- och 70-talen och att man ska bygga levande och socialt blandade stadsmiljöer. Men ingenting i hans rapport talar för annat än att resultatet kommer att bli nya sovstäder.

Staten ska bygga nya sovstäder

Samordnaren har identifierat nio platser i sex olika kommuner där det totalt sägs kunna byggas mellan 50 000 och 100 000 bostäder. Upplägget är detsamma som under miljonprogramstiden. I regel handlar det om att bebygga avlägsna naturområden i anslutning till spår - befintliga eller planerade. I vissa fall levereras rena blåkopior av planer från miljonprogramstiden. Områden kring Segersäng utanför Nynäshamn, Hemfosa i Haninge och Knivsta utanför Uppsala pekades ut som lämpliga platser för stora bostadsområden redan 1966.

Placeringen tycks styras mer av var kommunerna äger mark, än av var människor faktiskt kan tänkas vilja bo. Ta bara planerna på en ny stad - Landvetter södra - för 25 000 invånare i skogen utanför Göteborg.

Härryda kommun lovar där ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en "stad där det alltid händer något" (för det brukar det ju göra i småstäder). Men med höga byggkostnader kommer det knappast att bli speciellt mycket billigare att bo där än i de stora förtätningsprojekt som planeras i centrala Göteborg. Varför skulle någon i det läget välja att bo dyrt i ett flerbostadshus ute i skogen?

Läget för Segersäng i Nynäshamn är om möjligt ännu sämre. Med tåget tar det 50 minuter till Stockholms central och externa konsulter konstaterar att merparten av arbetsplatserna i regionen därmed inte kan nås på rimlig pendlingstid. Men i en hisnande uppvisning i konsten att leverera vad beställaren vill ha, vänder konsulterna detta till en fördel. Eftersom få väntas vilja bo där, kan priserna kanske hållas låga. Därmed kan Segersäng "möjliggöra bostäder för en bredare socioekonomisk grupp än andra områden närmare Stockholm.” Så mycket för samordnarens löften om socialt hållbara städer. Låt de fattiga bo ute i skogen, långt från jobb och nöjen.

Rapporten är rena skräckläsningen

Det är svårt att tänka sig ett mer ineffektivt sätt att använda knappa resurser - såväl ekonomiska som miljömässiga - än att glesa ut Sveriges redan vidsträckta storstadsområden. Nya bostadsområden kräver enorma investeringar i nya vägar, järnvägsstationer och avloppsledningar. Samtidigt ökar transportbehoven kraftigt om folk bor glest isär. Det går säkert att få en hygglig andel av nybyggarna att ta tåget till jobbet, men de flesta andra resor lär ske med bil.

Det konstigaste med förslaget är därför inte att samordnaren tror sig kunna knäppa med fingrarna och skapa levande stadsmiljöer långt ute på landet, eller att områdena på samma gång ska kunna erbjuda teknik i världsklass och billiga bostäder. Det märkligaste är att det är en miljöpartist som levererar idén och det vid en tidpunkt när det är viktigare än någonsin att förtäta städerna.

Snälla Peter Eriksson, säg godnatt till nya sovstäder!

 

Läs också:

Jan Jörnmark: Sverige är på väg att upprepa felen från miljonprogrammet 

Sluta drömma om ett nytt miljonprogram

 

Utdrag ur samordnarens rapport

Om planeringsprocessen för Landvetter Södra

"Elever i grundskolan har byggt Landvetter södra i datorspelet Minecraft. Idéerna härifrån arbetas nu in i fördjupningen av översiktsplanen."

 

Om tilltron till design

"Målet är attraktiva stadsmiljöer för hög livskvalitet. Bland annat kan medveten arkitektur och design bidra till hållbarhet och inkludering."

 

Om tilltron till innovation

"Förutom innovativa produkter bör social och ekonomisk innovation tillämpas i områdena."

 

Om att planera bort medborgarnas rörelsebehov

"Genom att planera för funktionsblandning och underlätta för nya konsumtionsmönster (till följd av ändrade värderingar, ökad e-handel, delnings- och cirkulär ekonomi, etc) kan en del av invånarnas dagliga behov av mobilitet minskas."

 

Om planen ifall järnvägen till Landvetter dröjer

"Om en spårbunden lösning drar ut på tiden krävs en temporär lösning. Planeringen av staden måste utgå från det tänkta stationsläget. Exempelvis kan en BRT-liknande lösning (snabbussar i egen körbana /reds anm.) användas i det framtida tågspåret. En BRT-lösning mellan Landvetter södra och Göteborg bedöms kosta mellan 500 och 800 Mkr."

 

Om planerade bostadsområdet Segersäng

”Segersäng ligger ca 50 minuter från centrala Stockholm med kollektivtrafik. Det är i den övre gräns som normalt kan accepteras som pendlingsavstånd. Behövs ett byte för att nå sin arbetsplats så är restidsgränsen passerad. Det innebär i praktiken att möjliga arbetsplatser till stor del begränsas till Söderort."

 

Källa: Delredovisning av Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande