Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Patrik Kronqvist

S lät nya universitetet godkänna sig självt

Stefan Löfven valkampanjar i Västerås i september 2018 och ger då löftet att Mälardalens högskola ska bli universitet.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Avgående högskoleminister Matilda Ernkrans har gått till hård attack mot dem som ifrågasatt beslutet.
Foto: AMIR NABIZADEH/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mälardalens högskola håller god kvalitet – tycker Mälardalens högskola.

I Socialdemokraternas Sverige räcker det med självberöm för att bli universitet.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

På nyårsdagen får Mälardalens högskola skruva ned skyltarna i Västerås och Eskilstuna. Då blir lärosätet Sveriges 18:e universitet. Det innebär att det nya Mälardalens universitet får 130 miljoner kronor i högre anslag samt rätt att utfärda forskarexamen i alla ämnen. 

Socialdemokraterna har en lång historia av att köra över sakkunniga och låta högskolor bli universitet – trots stora kvalitetsbrister. Men fallet med Mälardalens högskola är nog det mest graverande hittills.

Stefan Löfven lovade ursprungligen att högskolan skulle få bli universitet när han besökte det S-styrda Västerås i slutspurten av valrörelsen 2018. 

Det faktum att Högsta domstolen bara några månader tidigare konstaterat att matematikutbildningen på högskolan var undermålig, var uppenbarligen inte något hinder för den dåvarande statsministern. I en unik dom tvingades lärosätet att återbetala merparten av kursavgiften till en amerikansk student.

Men problemen tog inte slut där. I mars 2019 beslöt Universitetskanslersämbetet att inte godkänna kvalitetsarbetet på Mälardalens högskola. Normalt innebär en sådan bedömning att en ny granskning måste göras och det tidigast efter två år. Men S hade ju redan lovat att Mälardalens högskola skulle få bli ett universitet under denna mandatperiod. Bråttom, bråttom.

Lösningen blev att Löfven och hans högskoleminister Matilda Ernkrans i december ifjol villkorade lärosätets upphöjning med att kvalitetsarbetet skulle vara ”säkrat” – underlaget skulle bland annat bestå av en redovisning från Universitetskanslersämbetet.

Alla som inte jublar åt att svaga högskolor får kalla sig universitet har en taskig människosyn, får man förmoda.

Men när jag begär ut den visar den sig blott bestå av en sammanfattning av myndighetens tidigare granskningar. Handläggaren betonar rentav att inget nytt material har begärts in och att inga nya analyser har gjorts. 

I sitt budgetförslag för 2022 – där Mälardalens högskola fick sitt ekonomiska tillskott för att bli universitet – motiverade regeringen beslutet med att lärosätet vidtagit ”ett flertal relevanta åtgärder”. Källan till den uppgiften är dock inte Universitetskanslersämbetet – utan ett underlag som högskolan på egen hand skickat till regeringen.

I brist på ett godkännande från den statliga myndighet som granskar högre utbildning har regeringen – i syfte att driva igenom sitt vallöfte – alltså låtit högskolan utvärdera sig själv. 

Men anfall är bästa försvar. Matilda Ernkrans har gått till hård motattack mot dem som har ifrågasatt att Mälardalens högskola ska få bli universitet. En kristdemokratisk utbildningspolitiker uppmanades exempelvis att ”lämna sin elitiska (sic!) och småaktiga syn på den högre utbildningen där den hör hemma, långt bakom”.

Alla som inte jublar åt att svaga högskolor får kalla sig universitet har en taskig människosyn, får man förmoda.

Den inställningen bådar inte gott inte gott inför framtiden. S-politiker i Jönköping och på Södertörn trycker också på för att deras respektive högskolor ska få bli universitet – i det sistnämnda fallet med motiveringen att lärosätet finns i ”en förortsverklighet”.

Det återstår att se om Anna Ekström – den nya ministern med ansvar för högre utbildning – har en lika sorglös inställning till kvalitet som sina socialdemokratiska företrädare.

Men historien förskräcker.