Patrik Kronqvist

S-hotet mot hyresrätten

Veronica Palm.
Foto: Lisa Mattisson

Hyresrätten är utrotningshotad.

Men varken socialdemokrater eller borgerliga gör någonting åt det.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Alliansens försäljning av allmännyttiga lägenheter i Stockholm kan inte beskrivas som annat än ett fiasko. Det behöver visserligen inte vara fel att sälja lägenheter. I områden med hög andel hyresrätter kan det tvärtom vara ett sätt att få invånare att stanna och göra bostadskarriär.

Men trots alla högtidsord om blandade upplåtelseformer har alliansen gjort tvärtom: försäljningarna har varit som flest där allmännyttans andel är som lägst och där hyresgästerna är som rikast.

Dessutom har köparnas vinster bidragit till att blåsa upp priserna på hela Stockholms bostadsmarknad.

Men det skorrar ändå falskt när Socialdemokraterna fortsätter att skylla bristen på hyresrätter i storstäderna på borgarnas "utförsäljningar".

Så sent som i veckan twittrade partiets bostadspolitiska talesperson Veronica Palm ut en graf som visade hur antalet hyresrätter i Stockholm sjunkit sedan alliansens maktövertagande 2006. Och hon lovade att sluta "sälja ut" bostäder.

Vad Palms graf dock inte visar är att antalet hyresrätter i staden sjunkit ända sedan 1990 - oavsett färg på styret. Och att Socialdemokraterna inte heller har någon politik för att stoppa den utvecklingen. För det räcker tyvärr inte att ändra ägardirektiven till de allmännyttiga bostadsbolagen för att stoppa ombildningarna.

Mitt första år i Stockholm bodde jag i en trea i Hägerstensåsen. Trots att vi hyrde direkt av värden fick vi ett andrahandskontrakt. Först senare förstod jag att det berodde på att värden skulle sälja hela hyreshuset till en bostadsrättsförening.

Han sparade helt enkelt kontraktet för att kunna köpa lägenheten av sig själv när föreningen skulle ta över.

Värden är långtifrån ensam om att sälja till sina hyresgäster. År 1970 fanns drygt 200 000 privatägda hyreslägenheter i Stockholms stad. Fyrtio år senare finns bara hälften kvar.

Medan politikerna har bråkat om försäljningarna i allmännyttan har förlusten av dubbelt så många hyresrätter hos privatvärdarna alltså förbigåtts med tystnad.

Förklaringen till ombildningarna är ekonomisk. Hyreshus i Stockholms innerstad säljs för omkring 25 000 kronor per kvadratmeter, medan kvadratmeterpriset för enskilda bostadsrätter oftast är mer än dubbelt så högt.

Mellanskillnaden kan hyresvärden och de boende dela på. Vinst för båda parter alltså.

Veronica Palm lovar dock att Socialdemokraterna ska "börja bygga" för att få fler hyresrätter. Retoriken backas dock inte upp av politiken.

I sin skuggbudget gjorde S visserligen ett stort nummer av att man satsar 900 miljoner kronor på att få fram fler hyresrätter.

Men ställ det mot att det enbart under 2012 gjordes ombildningar för totalt 5,6 miljarder kronor och man inser snabbt att Socialdemokraternas lösning är som att stoppa en vattenläcka med ett plåster.

Den bistra sanningen är att så länge hyresmarknaden är reglerad kommer fastigheter fortsätta att strömma över till den oreglerade köpemarknaden.

Problemet riskerar dessutom att växa. I takt med att bostadsrättspriserna stiger ökar också sannolikheten för ombildningar även utanför storstädernas centrala delar.

Att avskaffa hyresregleringen kommer inte ensamt att bota den sjuka svenska bostadsmarknaden. Men att behålla den i nuvarande form är däremot ett säkert recept på att få färre hyresrätter.

På så vis blir hyresrättens förmenta försvarare i stället dess dödgrävare.