Patrik Kronqvist

Romson säger ja till mer avgaser

Miljöminister Åsa Romson skäller på Volkswagen, men godkänner själv generösa dispenser från utsläppskraven för bilindustrin.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

När Volkswagen-skandalen briserade reagerade miljöminister Åsa Romson, MP, häftigt. Hon sade sig vara orolig för hälsoeffekterna och kallade snabbt upp den svenska ledningen för en förklaring.

Hennes oro är berättigad. Höga halter av kvävedioxid kan bland annat kopplas till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Volkswagens utsläppsfusk kan ha lett till 40 extra dödsfall enbart i USA, enligt New York Times. Men de negativa effekterna är troligen betydligt större i Europa där dieselbilar är vanligare. I Sverige överskrids gränsvärdena regelmässigt i flera städer och den tidigare minskningen tycks ha avstannat, troligen för att andelen dieselbilar har ökat.


Mot bakgrund av miljöministerns oro är det dock märkligt hur den svenska regeringen har agerat i EU. När EU-länderna under hösten har förhandlat om utsläppskraven för kväveoxider från personbilar har Sverige, enligt min källa, argumenterat för generösa dispenser till biltillverkarna. Vi sägs rentav ha varit det land som ville se de allra lägsta, tillfälliga utsläppskraven.

Om det stämmer var taktiken framgångsrik. EU-ländernas representanter i "den tekniska kommittén för motorfordon" beslöt visserligen på onsdagen att från 2017 införa utsläppstester som baserar sig på verkliga körförhållanden. Därmed blir det svårare att, som Volkswagen, programmera motorn så att utsläppen är låga enbart i testmiljö.


Men samtidigt ges biltillverkarna dispenser för att klara testen. I ett första steg måste tillverkarna minska skillnaden mellan verkliga test och laboratorietest till 110 procent från 2017 för nya modeller. I klartext får bilarna därmed släppa ut mer än dubbelt så mycket som avsett. Från januari 2020 ska skillnaden sänkas till 50 procent.

Den svenska förhandlaren menar att det ändå innebär en sänkning eftersom skillnaden mellan utsläpp i laboratoriemiljö och vid verklig körning i dag i snitt är hela 400 procent. Men i praktiken betyder det alltså att EU-länderna vill sänka utsläppskraven med hänvisning till att biltillverkarna tidigare varit så duktiga på att manipulera testerna. Det är onekligen en intressant reaktion på Volkswagen-skandalen.


Dispenserna som EU-länderna röstade igenom var betydligt mer generösa än vad EU-kommissionen föreslagit och ligger nära de nivåer som biltillverkarnas själva lobbat för. Trots det röstade Sverige, i enlighet med Romsons instruktioner, för förslaget. Nederländerna röstade däremot nej.

Skillnader mellan retorik och praktik när det gäller miljö och trafiksäkerhet är ingen nyhet i svensk politik. Under alliansregeringens tid lyckades de svenska förhandlarna i EU fördröja införandet av säkrare och mer bränslesnåla lastbilar med flera år. Syftet då antas ha varit att skydda lastbilstillverkaren Volvo.


Denna gång är det mer sannolikt personbilstillverkaren Volvo som haft regeringens öra, de länder som drev på mest aktivt för generösa dispenser har alla det gemensamt att de har en inhemsk fordonsindustri.

Än är sista ordet inte sagt om utsläppskraven. Nu väntar förhandlingar med EU-parlamentet. Men med sitt agerande har den svenska regeringen bäddat för en urvattnad kompromiss och lägre krav på biltillverkarna.

Romson borde ta sig en titt i spegeln innan hon skäller på Volkswagen.


Läs också:

Sverige lobbar mot säkrare lastbilar

 Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.