Patrik Kronqvist

Regeringen gör det ännu enklare att fuska

Uppgifterna i november om att Iraks dåvarande försvarsminister utreds för bidragsbrott i Sverige är en god illustration av problemet med felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Foto: Hadi Mizban / AP/TT

Regeringen säger sig vilja ta krafttag mot bidragsfusk och bedrägerier. Men i verkligheten är kontrollerna på väg att bli ännu slappare.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Omkring 300 miljarder kronor tros felaktigt ha betalats ut från välfärden sedan år 2005. Smaka på den summan, det är en kvarts statsbudget.

Läckaget är så omfattande att kriminella nätverk numera flockas kring välfärdsgrytorna. Flera myndigheter vittnade tidigare i höstas om att de ser bedrägerier mot bidragssystemen som den allvarligaste typen av brottslighet. Intäkterna har finansierat allt från terrorresor i Mellanöstern till försörjning av ledande gängkriminella. Uppgifterna i november om att Iraks dåvarande försvarsminister utreds för bidragsbrott i Sverige är en god illustration av problematiken.

Delegationen för korrekta utbetalningar

Men uppseendeväckande nog avslöjar den utredning från ”Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen”, som presenterades på torsdagen, att viljan att göra något åt problemen är liten i staten. På torr ämbetsmannasvenska konstaterar man att: ”Korrekta utbetalningar är ett lågt prioriterat perspektiv”. 

Ursäkta, men vad är det för ett förfall? Staten tycker alltså inte att det är så noga om mottagarna har rätt till pengarna eller inte.

Andra värden hålls numera högre, vikten av god service exempelvis. När myndigheterna digitaliseras har det ansetts viktigare att systemen är smidiga för användarna och effektiva för de anställda än att det ska vara möjligt att kontrollera fusk och förhindra brottslighet. 

”Fort och fel, tack!” - så kan man elakt sammanfatta regeringens uppdrag till myndigheterna. Och de har levererat. Digitala tjänster utan manuella kontroller bedöms ha möjliggjort helt nya brottsupplägg. Numera kan kriminella exempelvis sitta utomlands och begära bidrag via flera olika e-legitimationer som de enkelt har kunnat skaffa sig.

Det är svårt att inte se sådana missförhållanden som symptom på sjukan att staten har börjat behandla människor som kunder i stället medborgare. Men å andra sidan klarar försäkringsbranschen av att bygga digitala tjänster med fokus både på service och på kontroll, konstaterar delegationen i sin utredning. 

Man får förmoda att drivkrafterna är annorlunda när det är de egna pengarna man hanterar.

Samordningsnumren ska bli fler

Av debatten får man intrycket att regeringen har tagit åt sig av kritiken och att den slapphänta hanteringen är på väg att stramas åt. Men i själva verket fortsätter den att prioritera service och enkelhet framför möjligheten att bekämpa brott.

När regeringen nu gör en översyn av det hårt kritiserade systemet med samordningsnummer är uppdraget att ännu fler ska få sådana nummer och att de dessutom ska gå att använda till fler ärenden, skriver Barometerns ledarskribent Daniel Braw. Och nyligen beslöt riksdagen på Centerpartiets initiativ att från årsskiftet sänka kapitalkravet i aktiebolag till 25 000 kronor, trots att flera myndigheter larmade om att det skulle underlätta för kriminella att utföra bedrägerier.

Byråkrati har med tiden blivit ett skällsord. Men den ursprungliga betydelsen syftar på ett system där tjänstemän behandlar medborgarna opartiskt och enligt lagen. De må vara lite stelbenta, men för riktiga byråkrater är korrekta utbetalningar sannerligen inte ”ett lågt prioriterat perspektiv”. 

Regeringen måste lära sig att älska klassiska byråkrater igen - och ge dem i uppdrag att bekämpa bidragsfusket.


Iraks försvarsminister får bidrag i Sverige.