Patrik Kronqvist

Politikerna borde sälja hyresrätter i förorten

Bostadsområdet Falkagård i Falkenberg plågades länge av kriminalitet och bilbränder...
Foto: NIKLAS HENRIKCZON / NIKLAS HENRIKCZON EXPRESSEN
... men efter målinriktat arbete har polisen plockat bort Falkagård från listan över utsatta områden.
Foto: ANDERS YLANDER

Centerpartiet gör helt rätt som går till val på att sälja fler av allmännyttans lägenheter i förorten.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

När bostadsområdet Falkagård började ritas på 1970-talet var idéerna storslagna. Falkenbergs kommun planerade för hela 2 400 bostäder i form av villor, radhus och flerbostadshus. 

Men befolkningskurvorna vände nedåt och när området invigdes – mitt under 90-talskrisen - var det svårt för bostadsbolagen att ens fylla de 250 lägenheter som till slut blev byggda.

Falkagård fick snabbt dåligt rykte och efter bilbränder, skottlossning och mord satte polisen upp det på sin lista över utsatta områden. Men boende, föreningar, kommun och polis har tillsammans lyckats vända utvecklingen och i fjol blev Falkagård det hittills enda område som plockats bort från polisens lista.

Falkagård och Falkenbergsmodellen

Orsakerna är förstås flera. Men centerpartisten Mari-Louise Wernersson, Falkenbergs starka kvinna, har lyft fram bygget av villor invid Falkagård som en framgångsfaktor. Därmed fick området - precis som det var tänkt från början - en mer blandad bebyggelse och en större mix av människor.

Lokala centerpartister vill nu exportera "Falkenbergsmodellen" till Stockholm, Göteborg och Malmö. Får de makten ska ytterligare fem utanförskapsområden bort från listan över utsatta områden redan nästa mandatperiod, lovar de i SvD

Två av förslagen handlar just om mer blandad bebyggelse. Centerpartisterna vill stötta boende så att de kan köpa sina bostäder och de vill spränga in attraktiva villor och radhus i miljonprogrammen. Det är rätt tänkt.

Svensk forskning visar på goda socioekonomiska effekter av mixade upplåtelseformer. Barn som växer upp i blandade områden klarar sig bättre i skolan, har större chans att gå vidare till högre studier, har lägre risk att bli arbetslösa och får dessutom en bättre inkomstutveckling senare i livet. Barn till lågutbildade föräldrar gynnas allra mest av sådana "grannskapseffekter".

Men i dag lider många problemområden i stället av något som forskare kallar för "lyckoparadoxen". När invånarna lyckas och får jobb tenderar de att flytta, vilket blir områdenas olycka. 

Centerpartiet vill se utförsäljningar

Från Vårby gård i Huddinge - ett annat utsatt område - flyttar till exempel varje år omkring 450 personer som har jobb till andra delar av Stockholm. Samtidigt flyttar bara runt 300 personer med jobb dit. Över tid dräneras områdena därmed på goda förebilder. I Vårby gård ledde det till totalt 1 200 färre invånare med jobb mellan år 2000 och 2014.

En orsak till denna flykt är att det i många utsatta områden nästan bara finns mindre hyresrätter. Den som vill köpa eget eller flytta till något större är ofta tvungen att flytta. Om det fanns fler bostadsrätter, villor och radhus skulle människor i stället kunna göra lokala bostadskarriärer. Det skulle i sin tur kunna leda till en mer stabil social situation.

Borgerliga partier har fått hård kritik för ombildningarna av allmännyttiga hyresrätter i Stockholm. Men problemet var egentligen inte att alliansen sålde lägenheter, utan att så många av dem låg i innerstaden där det redan fanns gott om bostadsrätter.

Att Centerpartiet nu trotsar kritikerna och går till val på att allmännyttan ska sälja fler lägenheter i problemområden är därför helt rätt. 

Pengarna borde man använda till att bygga hyresrätter invid villaområden.


Läs också:

Hyresrätten är utrotningshotad