Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Patrik Kronqvist

Lögnerna om förbifarten

Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna är värd en hederligare debatt.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Sorry, alla ni drygt sju miljoner svenskar som inte bor i Stockholm. En motorvägstunnel i huvudstaden ser ut att bli en viktig valfråga i höst.


Att Förbifart Stockholm blivit en riksfråga beror dock inte främst på att medierna är Stockholmsfixerade, utan på att alliansen söker lämpliga slagträn för att hamra in bilden av ett splittrat rödgrönt regeringsalternativ.

Oavsett alliansens bevekelsegrunder är det bra att det blir en ordentlig debatt om Sveriges kanske största byggprojekt genom tiderna. Den som hoppats på en saklig diskussion har dock anledning att känna sig besviken. Lögndetektorerna knattrar som en Geigermätare så fort förbifarten diskuteras.

Knattret nådde Tjernobyl-nivåer häromåret när finansborgarrådet i Stockholm, Sten Nordin, kallade den sexfiliga motorvägstunneln för ”klimatsmart”. Men den normala bakgrundsstrålningen är dessvärre också hög. Därför kommer här en genomgång av de vanligaste, som det tycks medvetna, missförstånden i debatten.


• Förbifarten är bra för kollektivtrafiken

Nej, andelen som åker kollektivt kommer att minska i hela länet som en följd av förbifarten. Inga bussfiler kommer att byggas i tunneln och dessutom måste bussarna snirkla sig upp till ytläge för släppa av och på passagerare. Resultatet blir att restiden för bussarna fördubblas. Därför är det inte konstigt att 93 procent av trafikanterna väntas välja bil genom tunneln.


• Förbifarten gör att bilköerna minskar

Nej, när Förbifarten har öppnats kommer trängseln att vara fem gånger värre än i dag. Och redan tio år efter invigningen väntas det bli regelbundna köer även i den nya tunneln. Då kommer påfarter att stängas av för att luftkvaliteten inte ska bli för dålig och därmed kan köerna komma att spilla över till andra delar av vägnätet.


• Förbifarten minskar trafiken på Essingeleden

Nej, vägtunneln minskar endast trafiken på leden marginellt. Istället är det införandet av biltullar 2016 som verkligen avlastar Essingeleden. Det verkar dock Trafikverket se som ett problem. Därför finns förslag om att trängselskatten ska sänkas med en tredjedel år 2022 för att Essingeleden inte ska bli ”underutnyttjad”.


• Förbifarten minskar trafiken i innerstaden

Nej, finansieringen av Förbifarten bygger tvärtom på att trafiken genom biltullarna i innerstaden ska öka med en halv procent per år. Trafiken på till exempel Klarastrandsleden mitt i centrala Stockholm väntas ha ökat med mer än 60 procent när Förbifarten är klar.


• Förbifarten underlättar för dem som vill åka förbi Stockholm

Nej, endast omkring 200 fordon som varken har start eller mål i Stockholms län väntas passera i tunneln varje dygn. Anledningen är att det finns betydligt genare vägar förbi Stockholm för den långväga trafiken, exempelvis riksväg 55. Att förbättra den vägen skulle kunna göras till en bråkdel av kostnaden för Förbifarten.

Själv är jag emot satsningen på Förbifarten, främst för att den ger för liten effekt med tanke på prislappen. Men alla debattörer, oavsett ståndpunkt, borde kunna enas om att värdera vägsatsningen enligt dess verkliga för- och nackdelar. Annars hotar en svekdebatt den dag vägen eventuellt står klar.